Chcete vědět více?
Naučná stezka – poznávání a ochrana přírody
Orsej jarní – Ficaria verna
Orsej jarní v  ČR roste na vlhkých loukách, ve vlhčích listnatých lesích nebo křovinách. Ve Slešťůvce najdeme orsej především ve stinné vlhké nivě po obou březích potůčku Slešťůvka. Jeho výskyt je zde opravdu hojný a z jara opravdu stojí za povšimnutí.
Rozrazil perský Veronica persica
Jitrocel perský je jednoletá poléhavá rostlina. Neofytní druh (nepůvodní) se rozšířil ze střední Asie po celé Evropě v průběhu 19. století.  Typický ruderální (rumištní) druh, který se usazuje na člověkem pozměněných lokalitách – skládky, pole, okraje cest, přítomen od nížin do podhůří.
Rozrazil laločnatý  Veronica sublobata

Čeleď: Jitrocelovité  Plantaginaceae 

Popis: Lodyhy v dolní části poléhavé, chlupaté. Listy a listeny řapíkaté, vejčité až okrouhlé. Květní stopky 1-2x větší než květy, v průběhu zrání semen se prodlužují a jsou 3-7x delší než květy a jsou ochlupeny

Troudnatec pásovaný Fomitopsis pinicola
Popis: Troudnatec pásovaný vytváří plodnice na kmeni. Tyto plodnice mívají velikost 50 – 600 mm, jsou víceleté, širokým bokem přirostlé, polokruhovité, kopytovité, k okraji ztenčené, ryhované, pásované, na okraji zaoblené.
Babočka bílé C  Nymphalis c-album
Babočka bílé C Nymphalis c-album ve Slešťůvce nalétává nejčastěji na vrby, kvetoucí trnky, bez černý a další kvetoucí rostliny. Často nalétává na břehy Slešťůvky, kde saje vodu z vlhkých bahnitých okrajů. Popisuje se, že neodmítne kvasící ovoce, výkaly i mršiny. Jako živné rostliny zde využívá kopřivu, srstku angrešt a lísku. Samci v době páření předvádějí párovací vyčkávací strategii, kdy s roztaženými křídly setrvávají delší dobu na zemi nebo na větvičkách keřů a stromů.