Chlupáček zední Pilosella officinarum

Od:

Karel Babíček

Čeleď:    Hvězdnicovité – Asteraceae                                                                   

Popis: Nověji je zařazován jako jestřábník chlupáček Hieracium pilosella L. Vytrvalá bylina až 30 cm vysoká s přízemní růžicí a jedním úborem. Lodyha poseta ojedinělými nebo roztroušenými bělavými chlupy, které jsou v dolní části tmavé až černé. Listy celokrajné s řídkými až 6 mm dlouhými chlupy. Čepel eliptická a zašpičatělá se postupně zužuje v řapík. Úbor středně velký, zákrov polokulovitý až vejcovitý, listeny kopinaté s četnými černými žlázkami a hvězdicovitými chlupy. Květy jazykovité s plochou ligulou (jazýček) až 15 mm dlouhou, světle žlutou, liguly okrajových květů na vnější straně s červenými podélnými proužky. Nažky hnědočerné.

 

 

Ekologie: Sušší travnatá místa, louky, vřesoviště, světlé lesy a jejich lemy. Suchomilný druh se širokou ekologickou amplitudou, který je hojně rozšířen v ČR po celém území. Ve Slešťůvce se s ním setkáme na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce a na Slunných loukách.

Význam: V lékařství se dnes nevyužívá, obecně jsou květy důležitým potravním zdrojem pro pyložravý hmyz.

Ohrožení a stupeň ochrany: Taxon není zákonně chráněn

Období kvetení: V. – IX. měsíc

 

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

Chrtek J. (2004): Hieracium L. – jestřábník. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 540–701, Academia, Praha

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 424-425, Academia, Praha.

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz    

Více na Květena ČR