Kozlíček polníček Valerianella locusta L.

Od:

Karel Babíček

Čeleď:      Kozlíkovité Valerianaceae Batsch.                                                                   

Popis: Ozimé nebo jednoleté rostliny. Lodyha 15–20 cm dlouhá, zvláště ve spodní části jemně rýhovaná. Spodní listy tvoří chudou za plodu odumírající růžici. Střední a horní lodyžní listy podlouhlé, čárkovité, celokrajné nebo s 1–2 páry zubů, nejčastěji lysé. Květenství je mnohokvětý hustý vidlan. Listeny podlouhlé bez blanitého lemu. Kalich nevýrazný. Koruna 5četná, na bázi srostlá v trubku, 2,5–3,5 mm v průměru, modrobílá. Plody šedohnědé, lysé a z boku smáčklé.

Ekologie: V polích často jako plevel. Na okrajích cest a polí. Často jako součást pionýrských rostlinných společenství. Ve Slešťůvce na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce.

Význam: Kultivar pod názvem varieta oleraceae je pěstována jako salátová zelenina pro pozdně podzimní a časně jarní sklizeň. Je ceněn zvláště pro obsah vitaminu C a provitaminu A.

Ohrožení a stupeň ochrany: Málo dotčený taxon není zákonně chráněn.

Období kvetení: (IV.) V. (VI.) měsíc

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

Kirschner J. (1997): Valerianella Mill. – kozlíček. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 510–516, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 953-957, Academia, Praha.

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz