Pryšec chvojka  Euphorbia cyparissias

Karel Babíček

Čeleď:  Pryšcovité Euphorbiaceae 

Popis: Pryšec chvojka je vytrvalé trsnatá bylina. Lodyhy přímé, 15—40 cm vysoké, nevětvené, hustě listnaté. Listová čepel čárkovitá až čárkovitě obkopinatá, často na okrajích podvinutá, na vrcholu tupá nebo krátce špičatá, na bázi

Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare L.

Diana Skalníková

Čeleď: Olivovníkovité – Oleaceae

Popis: Domácí keř, polokulovitý 3-4 m. Řapíkaté listy jsou vstřícné, 4-6 cm, kopinaté, lysé, opadavé. Mohou se lišit tvarem (elipčité, vejčité), jsou lysé, hladké, na líci syté a na rubu světlé, celokrajné. Květenstvím je

Jahodník trávnice Fragaria viridis WESTON
Jahodník trávnice Fragaria viridis Často roste na pastvinách, suchých loukách, výslunných travnatých stráních a světlých lesních okrajích. Ve Slešťůvce hojně zastoupena na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce a zvláště na Slunných loukách.
Chlupáček zední Pilosella officinarum
Chlupáček zední Pilosella officinarum  nebo též jestřábník chlupáček Hieracium pilosella L. je vytrvalá bylina až 30 cm vysoká s přízemní růžicí a jedním úborem. Upřednostňuje sušší travnatá místa, louky, vřesoviště, světlé lesy a jejich lemy. Ve Slešťůvce se s ním setkáme na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce a na Slunných loukách. Květy důležitým potravním zdrojem pro pyložravý hmyz.
Bršlice kozí noha – Aegopodium podagraria L.
Diana Skalníková   Bršlice kozí noha roste v polostinných a stinných okrajích lesa, na břehu potoků a řek a na ruderalizovaných plochách. Upřednostňuje slabě kyselé až alkalické pH, čerstvě vlhkou půdu bohatou na živiny a především na dusík. Ve Slešťůvce roste na mnoha místech, focena je v Olšině.