Užanka lékařská Cynoglossum officinale L.
Užanka lékařská Cynoglossum officinale často roste na druhotných stanovištích, rumištní lokality, okraje polí a komunikací, na náspech apod. Nejčastěji se vyskytuje v termofytiku (oblast s výskytem teplomilných rostlin) Ve Slešťůvce se s ní setkáme na Slunných loukách.
Česnek medvědí Allium ursinum L.
Česnek medvědí ve stinných listnatých lesích vytváří v jarním období dominantní rozsáhlý pokryv - jarní aspekt. Rostliny pod stromy, které využívají sluneční svit pro svůj vývoj v časném jarním období před jejich olistěním řadíme mezi jarní efemeroidy. Rozrůstá se nejčastěji na písčitohlinitých až jílovitých půdách, bohatých na živiny a vodu. Ve Slešťůvce byl v minulosti vysazen uměle a nyní je nacházen ve Stinné nivě a v Olšině. Zvýšený zájem sběračů však potlačuje jeho rozrůstání a je zde nacházen pouze roztroušeně.
Slunéčko východní Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
Slunéčko východní žije hlavně na listnatých stromech, keřích a na bylinách či jehličnanech jen příležitostně. Hojné v obcích, parcích, zahradách, často na lípách, kopřivách, peckovinách a keřích.  Živí se mšicemi, merami, červci a dalšími měkkými druhy hmyzu. Požírá též vajíčka různého hmyzu i jiných druhů slunéček, larvy hmyzu, pyl a sladké plody. Má dvě až tři generace ročně, larvy a kukly se vyskytují až do listopadu, ale ty nepřezimují. Zimují pouze dospělí jedinci
Babočka jilmová Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Babočka jilmová Nymphalis polychloros po přezimování motýli vyletují často už v březnu. Až po zimní diapauze dosahují imaga pohlavní dospělosti a páří se. Samci provozují vyčkávací párovací strategii, při níž samci sedí na osluněném místě a startují za prolétajícími samicemi (tzv. “perching”). Vajíčka jsou kladena ve shlucích na osluněné listy živných rostlin (vrby, jilmy, třešně, hrušně, topol osika). Opyluje květy bylin a keřů, časně z jara například vrbu jívu. Jako jeden z prvních motýlů zvěstuje příchod jara. Za slunečného počasí je aktivní už v předjaří při teplotách nad 10 °C.

Okáč bojínkový Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Okáč bojínkový Melanargia galathea díky svému nezaměnitelnému černobílému zbarvení si jej ve střední Evropě nemůžeme splést s žádným jiným motýlem. Líc křídel je bílý s tmavě hnědou až černou kresbou připomínající šachovnici. Bílá pole jsou od sebe oddělena tmavými žilkami. Stále hojný motýl, druh není ohrožen. V posledních desetiletích jeho početnost klesá, nicméně areál jeho rozšíření se posunuje na sever a do podhůří.
Modřenec chocholatý Muscari comosum L.
Modřenec chocholatý je vytrvalá bylina. Roste na výslunných travnatých stráních a křovinatých stráních, suchých loukách a písčinách. V 50. letech minulého století v důsledku scelování polností, hluboké orby a užívání herbicidů na mnoha lokalitách vymizel. Modřenec chocholatý je světlomilná rostlina. Ve Slešťůvce se nachází na Slunných loukách.
Jetel ladní Trifolium campestre Schreb.

Jetel ladní Trifolium campestre ve Slešťůvce ponejvíce roste na Slunných loukách. V českých podmínkách i přes jeho nenáročnost a vytrvalost není často součástí jetelotravních směsí. Je řazen do 3. bonitní třídy tj. mezi méně kvalitní pícniny jejichž výnos není pravidelný. Je též považován za fakultativní plevelnou rostlinu. Již v období prvních sečí jsou jeho semena vyzrálá schopná dalšího rozmnožování. Semeny se živí různí ptáci. Bylinné části jsou i pro vyšší obsah bílkovin vhodnou potravou pro hlodavce, zajícovité i spárkatou zvěř. Květy jsou zdrojem nektaru pro hmyz.

Ožanka kalamandra Teucrium chamaedrys L.

Ve Slešťůvce se s ní ostrůvkovitě střetáváme na Slunných loukách. V lidovém léčitelství se užívá nať ožanky, která byla již od starověku magickou bylinou. Používala se na vykuřování nemocí, listy se přikládaly na hnisavé rány, odvarem z listů se léčilo nechutenství, žaludeční potíže.  Při větších dávkách však dochází k poškození jaterní činnosti, a proto se dnes již nepoužívá.

Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a – vzácnější taxon vyžadující pozornost

Okáč poháňkový  Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Jan Barnet Díky široce rozšířeným živným rostlinám a schopnosti přežívat i na krátkých intenzivně obhospodařovaných trávnících je okáč poháňkový v ČR hojně rozšířený kromě nejvyšších hor. Setkáváme se s ním Slešťůvce na všech osluněných místech nejen na Slunných loukách. Okáč poháňkový není zatím ohroženým druhem v naší přírodě
Ocún jesenní  Colchicum autumnale L.
 

Ocún jesenní Colchicum autumnale je ve Slešťůvce poměrně rozšířen. Největší výskyt je na polostinných svazích Horního žlebu, na úbočí podél přístupové cesty ke kapličce a v Jabloňovém sadu. Ocún jesenní je prudce jedovatý, obsahuje více než 20 druhů alkaloidů (kolchicin a jeho deriváty).  V okrasných zahradách je tato rostlina ceněná pro pozdní dobu květu. Může být zaměněn s listy medvědího česneku (Allium ursinum) - ale ocún po česneku nevoní.