Jitrocel prostřední Plantago media L.

Od:

Čeleď:       Jitrocelovité  Plantaginaceae  L.                                                             

Popis: Vytrvalá bylina s 1-3 přízemními listovými růžicemi. Listy s čepelí eliptickou až široce eliptickou a s nápadnými pevnými žilkami. Zvláště v mládí jsou listy bělavě až šedavě chlupaté. Řapík až 4 cm dlouhý, chlupatý. Z každé růžice vyrůstá 3-7 přímých stvolů, které jsou zvláště v horní polovině bělavě až šedavě ochlupeny a výrazně delší než listy. Klasy 2 až 10 cm dlouhé, válcovité, v mládí k vrcholu zúžené. Listeny 2-3 mm dlouhé, černavě naběhlé, s bílým blanitým okrajem, lysé nebo krátce chlupaté. Kalich hluboce členěný, cípy nestejné, lysé s blanitým okrajem. Korunní trubka asi 2 mm dlouhá, vně lysá. Korunní cípy eliptické až kopinaté, prosvítavě bělavé. Tyčinky nápadně delší než koruna, fialové. Prašníky fialové až bělavé. Tobolky elipsoidní s víčkem k vrcholu obloukovitě zúženým. Semena hnědá až černohnědá.

Lze rozlišit dva základní poddruhy.  

Typ: subspecia media (pravý) má listy s řapíkem kratším než listová čepel, která je nejvýše 10 cm dlouhá.  Stvoly 10-25 cm dlouhé, klasy 2-6 cm.

Typ: subspecia longifolia (dlouholistý) s vystoupavou přízemní růžicí, čepel 10-20 cm dlouhá s výrazným řapíkem dlouhým přibližně jako čepel, stvoly až 55 cm dlouhé, klasy 6-12 cm.

Ekologie: Poddruh media roste v sadech, podél cest, v travnatých porostech, na okrajích křovin a lesů. Je v ČR široce rozšířen. Ve Slešťůvce na úbočí podél přístupové pěšiny ke kapličce, na Slunných loukách i v Jabloňovém sadu.

Poddruh longifolia preferuje výslunné travnaté stráně, okraje křovin a lesů. Rozšířen v teplých oblastech Moravy, ale není jeho výskyt detailně studován.

Význam: Někdy je na krátce řezaných trávnících považován za plevelnou rostlinu. Obsahuje obdobné látky jako jitrocel kopinatý, ale pro jejich nízkou koncentraci není využíván pro terapeutické účely. v semenech obsažené slizové látky mají projímavé účinky.  Při pastvě zůstává zvířaty nepovšimnut.

Ohrožení a stupeň ochrany: Druh není zákonem chráněný

 Období kvetení: VI. – IX. měsíc

 

 

Hlavní literární zdroje:

Chrtek J. sen. (2000): Plantago L. – jitrocel. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 530–546, Academia, Praha

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 846-848, Academia, Praha.

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz