Okáč bojínkový Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Od:

Jan Barnet

Čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)              Podčeleď: Okáčovití (Satyridae)                                 

Popis: Rozpětí křídel 27 – 52 mm. Díky svému nezaměnitelnému černobílému zbarvení si jej ve střední Evropě nemůžeme splést s žádným jiným motýlem. Líc křídel je bílý s tmavě hnědou až černou kresbou připomínající šachovnici. Bílá pole jsou od sebe oddělena tmavými žilkami. Rub křídel je celkově světlejší s bílou až krémovou podkladovou barvou, na které je kresba tmavých čar a podél vnějšího okraje zadního křídla pás drobných oček. Kresba spodní strany křídel je u samců šedá, u samic hnědá a méně kontrastní. Tento pohlavní dimorfismus je dobře pozorovatelný při páření. Kresba okáče bojínkového je značně proměnlivá a v jižních oblastech vytváří řadu lokálních forem a poddruhů. Housenka je zelenavá až okrově žlutá s podélnými proužky a krátkým obrvením. Stejně jako ostatní druhy okáčů má housenka na posledním článku vidlici.

Bionomie: Obývá západopalearktický areál od Pyrenejí po jižní Ural. Vyskytuje se na vlhkých i suchých extenzivně obhospodařovaných loukách, avšak obývá i křovinaté stráně, lesní paseky a ruderály. Má jednu generaci ročně. Dospělce lze zahlédnout od června do srpna. Léta pomalu a často usedá na květy chrastavců, bodláků či chrp. Je plachý a při sebemenším vyrušení odlétá. Samička při kladení vajíček sedí na vyvýšené vegetaci, prudce vzlétne a upustí vajíčko na zem. Housenka žije samostatně, má noční aktivitu a za dne se ukrývá. Živnými rostlinami housenek jsou nejrůznější druhy trav z čeledi lipnicovitých: kostřavy, lipnice, bojínek, pýr, válečka, sveřep aj. Housenka přezimuje, stádium kukly trvá tři týdny.

Význam:  Zajišťuje opylování lučních květin.

Ohrožení a stupeň ochrany: Stále hojný motýl, druh není ohrožen. V posledních desetiletích jeho početnost klesá, nicméně areál jeho rozšíření se posunuje na sever a do podhůří.

Letová perioda:

 

 

 

Literární zdroje:

Zahradník J. et Severa F. (2007): Hmyz. Ed. 2, p 262, Aventinum, Praha

http://motyli.kolas.cz/okac-bojinkovy-galathea.htm

http://www.lepidoptera.cz/motyli/okac-bojinkovy-melanargia-galathea-linnaeus-1758

http://www.chovzvirat.cz/zvire/1075-okac-bojinkovy/