Žluna zelená Picus viridis L.
Jan Barnet   Žluna zelená dorůstá velikosti holuba. Temeno hlavy je červené podobně jako u jejího většího příbuzného datla černého. Pro svůj život potřebuje prosvětlený lesní porost se starými doupnými stromy a zároveň blízkost travních porostů s bohatou nabídkou potravy, jako je tomu právě ve Slešťůvce.
Snědek Kochův Ornithogalum kochii Parl.
Karel Babíček Snědek Kochův je vytrvalá, lysá až 40 cm vysoká bylina. Obdobně jako ostatní druhy snědků obsahuje toxické látky – hlavně digitaloidy. Ve Slešťůvce se tato krásná rostlina vyskytuje ojediněle a zasluhuje si naši ochranu.
Kakost smrdutý Geranium robertianum L.
Karel Babíček Kakost smrdutý je jednoletá nebo ozimá rostlina, zelená, často s karmínovým nádechem, zapáchající. Ve Slešťůvce na úbočích podél přístupové pěšiny ke kapličce, v křovinách kolem prameniště a roztroušen po celé lokalitě. Roste na živinami bohatých půdách.
Brslen evropský Euonymus europaeus L.
Karel Babíček Brslen evropský opadavý keř nebo malý strom. Mladé větve okrouhlé, starší čtyřhranné, víceleté s korkovými lištami. Mladé větve zelené, starší šedé až šedočerné. V kůře, kořenech i listech jsou protáhlé buňky (mléčnice) produkující latex, který obsahuje polyterpenoidní gutaperču. Celá rostlina je jedovatá.
Bez černý Sambucus nigra L.

Bez černý Sambucus nigra L.

Karel Babíček Bez černý je využíván farmaceutickým průmyslem – květ je oficiální drogou v Evropském lékopisu. Bez černý je významnou medonosnou rostlinou a zdrojem potravy pro pyložravý hmyz. Listy, nezralé plody a kůra jsou jedovaté a obsahují kyanogenní glykosid sambunigrin, který v závislosti na citlivosti konzumenta může vyvolat průjem a zvracení.
Vlaštovičník větší Chelidonium majus L.
Vlaštovičník větší Chelidonium majus - celá rostlina je proniknuta mléčnicemi, které roní oranžové mléko – latex. Obsahuje více než 20 alkaloidů. Celkově je rostlina považována za středně jedovatou, buněčný jed, neurotoxin a látku dráždící kůži a sliznice. Ve Slešťůvce na mnohých místech četný, v křovinách, na úbočích žlebů a úvozů.
Plicník tmavý Pulmonaria obscura  Dumort
Plicník tmavý Pulmonaria obscura - vytrvalá rostlina. Lodyha řídce štětinatě chlupatá, obvykle 20-30 cm vysoká. Řapík dlouhý 10-25 cm a vždy delší než čepel. Ve Slešťůvce silně zastoupen na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce, ve všech křovinách a ve Stinné nivě. Vykvétá před olistěním keřů.
Česnek viničný Allium vineale L.
Česnek viničný Allium vineale L. Nekvetoucí rostliny vytvářejí husté trsy připomínající vzhledem i chutí pažitku. Tyto sterilní rostliny nacházíme od března do konce května, kdy se zatahují.  Kvetoucí rostliny nacházíme od července do září.