Vlaštovičník větší Chelidonium majus L.
Vlaštovičník větší Chelidonium majus - celá rostlina je proniknuta mléčnicemi, které roní oranžové mléko – latex. Obsahuje více než 20 alkaloidů. Celkově je rostlina považována za středně jedovatou, buněčný jed, neurotoxin a látku dráždící kůži a sliznice. Ve Slešťůvce na mnohých místech četný, v křovinách, na úbočích žlebů a úvozů.
Plicník tmavý Pulmonaria obscura  Dumort
Plicník tmavý Pulmonaria obscura - vytrvalá rostlina. Lodyha řídce štětinatě chlupatá, obvykle 20-30 cm vysoká. Řapík dlouhý 10-25 cm a vždy delší než čepel. Ve Slešťůvce silně zastoupen na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce, ve všech křovinách a ve Stinné nivě. Vykvétá před olistěním keřů.
Česnek viničný Allium vineale L.
Česnek viničný Allium vineale L. Nekvetoucí rostliny vytvářejí husté trsy připomínající vzhledem i chutí pažitku. Tyto sterilní rostliny nacházíme od března do konce května, kdy se zatahují.  Kvetoucí rostliny nacházíme od července do září.
Hadinec obecný Echium vulgare L.
Dvouleté až vytrvalé byliny. Lodyha přímá, jednoduchá, obvykle 30-90 cm vysoká. Občas se hadinec používal jako součást čajových směsí určených proti nachlazení horních cest dýchacích, jako diuretikum (látka zvyšující množství vylučované moči) nebo protizánětlivě. při zevním použití.
Jana Dufková

Jana Dufková

Já a moji rodiče jsme chodili do Slešťůvky sekat trávu. Kosilo se ručně podle vláhy i třikrát za rok. Seno jsme potom na trakaři nebo podomácku vyrobenou frézkou vozili domů.
Sylva Helánová

Sylva Helánová

Co se týče Slešťůvky, napíši to jen za sebe a nezaručuji, že ty vzpomínky nejsou zkreslené dětským vnímáním světa.  Asi to bude dost neucelené a mnohdy i bez kontextu, ale jsou to vzpomínky…
Kozlíček kovolesklý Phytoecia caerulescens (Scopoli, 1763)
Kozlíček kovolesklý - jeho výskyt je vázán na teplejších oblasti. Obývá neobhospodařované zahrady, ruderální plochy, náspy, lesostepi i stepi. Za slunných dnů je jeho letová aktivita nejvyšší . Ve Slešťůvce jsou hlavními živnými rostlinami hadinec obecný Echium vulgare a užanka lékařská Cynoglossum officinale, které zde nacházíme ponejvíce na Slunných loukách.
Zběhovec lesní Ajuga genevensis L.
Zběhovec lesní je světlomilná rostlina se širokou ekologickou amplitudou. Lesy, úhory, travnaté meze, stráně, lesní lemy. Ve Slešťůvce je v době květu nepřehlédnutelný zvláště na úbočích podél horní části přístupové stezky ke kapličce a na Slunných loukách.