Kozlíček kovolesklý Phytoecia caerulescens (Scopoli, 1763)

Čeleď: tesaříkovití Cerambycidae    rod kozlíček Phytoecia   podrod Opsilia

Popis:  Velikost 8-12 mm.

Bionomie : Kozlíček kovolesklý je v  ČR poměrně hojný druh, ale vyskytuje lokálně. Výskyt je vázán na teplejších oblasti. Obývá neobhospodařované zahrady, ruderální plochy, náspy, lesostepi i stepi. Za slunných dnů je jeho letová aktivita nejvyšší . Ve Slešťůvce jsou hlavními živnými rostlinami hadinec obecný Echium vulgare a užanka lékařská Cynoglossum officinale, které nacházíme ponejvíce ve Slešťůvce na Slunných loukách. K dalším živným rostlinám náleží  kamejka lékařská Lithospermum officinale,  pilát lékařský Anchusa officinalis a  strošek pomněnkový  Lappula squarrosa. Larvy kozlíčka kovolesklého se zprvu živí v kořenech rostlin. Později se přesunují do nadzemních částí rostlin. Přestože jsou na podzim rostliny často v místě narušení zlámány např. větrem, tak larvy setrvávají dále ve vláknité drti a stonky posléze opouští jiným otvorem, který si nově vytvoří na boku lodyhy. Celý vývojový cyklus trvá přibližně jeden rok.

 Ohrožení a stupeň ochrany: Kozlíček kovolesklý není u nás chráněn

 Perioda výskytu: V. – VII. měsíc

 

 

Hlavní literární zdroje:

Foit J., Dřevomilové (Eucnemidae) a tesaříci (Cerambycidae) PR Dlouholoučské stráně, Práce a studie, 17, 2010, pp. 187-194 https://www.vcm.cz/documents/970/foit_prace_a_studie_17_2010.pdf

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id11438/

http://www.cerambyx.uochb.cz/phytoecia_caerulescens.php