Pomněnka řídkokvětá Myosotis sparsiflora (Pohl)       

Od:

Čeleď:    Brutnákovité Boraginaceae

Popis: Jednoletá až dvouletá bylina. Lodyhy jsou chabé, poléhavé, 20-50 cm dlouhé, pětihranné, drsné, posety četnými rovnými nazpět obrácenými chlupy. Listy obkopinaté až obvejčité, na obou stranách drsně chlupaté. Dolní listy jsou řapíkaté a horní přisedlé. Květenstvím je řídký chudokvětý vijan. Květní stopky jsou za plodu jsou dolů sehnuté. Kalich široce zvonkovitý s rovnými tuhými chlupy, jen při bázi jsou vtroušeny háčkovité chlupy. Kališní cípy trojúhelníkové a špičaté. Koruna je kolovitá, přibližně stejně dlouhá jako kalich. Korunní trubka je kratičká a horní lem cca 3,5 mm světle modré barvy. Tvrdky 2,5 mm dlouhé x 1,5 mm široké, s lemem po celém obvodu a s bílým přívěskem na bázi.

Ekologie: Lužní lesy, dubohabřiny, okraje vlhčích luk, na humusem bohatých hlinitých až hlinitojílových půdách. Roste nejčastěji v teplých oblastech (mesofytiku). Ve Slešťůvce často přehlížena, roste skrytě vpletena mezi ostatní zeleň. Lze ji nalézt po okrajích přístupové pěšiny ke kapličce, na okraji Jabloňového sadu i na Slunných loukách.

Význam: Příležitostný potravní zdroj, kdy mravenci přenášejí semena do mravenišť a okusují na nich tzv. „masíčko“ a poté je znovu vynášejí mimo mraveniště (myrmekochorní způsob rozmnožování). Přívěsky na semenech jsou okusovány i některými druhy brouků.

Ohrožení a stupeň ochrany: Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a – vzácnější taxon vyžadující pozornost

Období kvetení:  IV. – V. (IV.) měsíc

 

 

Hlavní literární zdroje:

Štěpánková J. (2000): Myosotis L. –pomněnka. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 216–234, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 808-810, Academia, Praha.

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz