Snědek Kochův Ornithogalum kochii Parl.

Od:

Karel Babíček

Čeleď:  Hyacintovité Hyacynthyaceae                                                                     

Popis: Vytrvalé, lysé až 40 cm vysoké byliny. Cibule vejcovitá , vedlejší cibulky chybějí nebo se tvoří jen ojediněle. Čárkovité listy dosahují k vrcholu květenství, zelené, žlábkovité, naspodu s vyniklými žebry, na svrchní straně úzký stříbrný pruh. Listeny obvykle kratší než ½ květní stopky, na bázi objímají květní stopku, barva světle zelená se zřetelnou tmavší souběžnou žilnatinou. Květenství je chocholík. Okvětní lístky hvězdicovité, nepřekrývající. Vnější lístky mléčně bílé, obkopinaté až podlouhlé, na vrcholu zaokrouhlené s nasazenou krátkou špičkou. Na rubu zelený k vrcholu dosahující zelený pruh. Vnitřní okvětní lístky kratší, na vrcholu tupé, zelený pruh na rubu ukončený těsně pod vrcholem. Nitky tyčinek kopinaté zužující se k vrcholu. Tobolky obvejcovité s 6 výraznými žebry. Černá semena s 6bokými alveolami.  

 

Ekologie:  Suchá výslunná stanoviště, stráně, meze, vzácně antropogenní stanoviště. Ve Slešťůvce na úbočí nad Olšinou mezi ruderálním rostlinstvem.

Význam: Obdobně jako ostatní druhy snědků obsahuje toxické látky – hlavně digitaloidy. Tyto kardioaktivní glykosidy mohou vyvolat zrychlení srdečního a dechového rytmu. Přítomné jsou též spirostanové saponiny. Po pozření zvířaty nebo lidmi vyvolávají nevolnost a zažívací potíže. Toxicita snědku je klasifikována jako střední až vysoká.

Ohrožení a stupeň ochrany: Taxon není zařazen do červeného seznamu chráněných rostlin. Ve Slešťůvce se tato krásná rostlina vyskytuje ojediněle a zasluhuje si naši ochranu.

 Období kvetení: (IV.) V. (VI.) měsíc     

 

 

Hlavní literární zdroje:

Hrouda L. (2011): Ornithogalum L. – snědek (snědovec, snědovka) – In: Chrtek J., Kaplan Z. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 8, Ed. 1, p. 600–613, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 210-212, Academia, Praha.

Jahodář L. (2018): Rostliny způsobující otravy. Ed. 1, p.250–251, Karolinum, Univerzita Karlova, Praha

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz