Žluna zelená Picus viridis L.

Od:

Jan Barnet

Řád: Šplhavci (Piciformes)          Čeleď: Datlovití (Picidae)          

Popis: Žluna zelená Picus viridis (Linnaeus, 1758) dorůstá velikosti holuba (délka: 32 cm, rozpětí křídel: 41 cm, hmotnost: 180 -200  g). Temeno hlavy je červené podobně jako u jejího většího příbuzného datla černého. Okolí oka a uzdička jsou černé. Samci mají černě lemovaný červený vous. U samic je vous celý černý. Hřbet a křídla a  jsou olivově zelená. Zářivě žlutý kostřec je dobře patrný za letu. Spodek těla je šedozelený, zatímco boky a spodní krovky ocasní jsou tmavozeleně příčně pruhované. Mláďata se od dospělých ptáků liší matně červeným temenem a kropenatým peřím. Záměna je možná za menší žlunu šedou (Picus canus). Samci žluny šedé mají na čele jen malou červenou skvrnu a vous je u obou pohlaví tvořen pouze černým proužkem.

Ekologie: V několika poddruzích se vyskytuje v téměř celé Evropě, s výjimkou jejího severu a Středomořských ostrovů. Areál rozšíření zasahuje i do Severní Afriky, Turecka a na Kavkaz. Hnízdí ve světlých lesích, parcích a sadech jednou do roka. Dutinu si samy vydlabávají, vzácněji obsazují starší prázdnou dutinu, či velkou budku. Samička snáší 4 – 8 bílých vajec. Oba rodiče střídavě sedí na vejcích po 15 – 17 dní. Mláďata opouštějí dutinu po 4 týdnech, někdy i dříve a do dutiny se vracejí na noc a při hrozícím nebezpečí. Po vylétnutí jsou ještě 3 týdny krmena rodiči. Pohlavně dospívají následující rok. Hlavní složkou potravy jsou mravenci a jejich kukly, které vyhrabává ze země. Živí se i jiným hmyzem, semeny jehličnanů, žaludy a dalšími plody. Na jaře naklovávají kůru stromů až na lýko a olizují tekoucí mízu. Dlouze vlnitý let je doprovázen zvučnými rázy křídel. Při letu se střídá mávání křídel s fází, kdy jsou křídla těsně přitisknuta k tělu. Od časného jara se ozývá hlasitým chechtavým „glyk glyk glyk glyk“. Na rozdíl od ostatních z čeledi datlovitých bubnuje zřídka.

Význam: Žluna zelená je nádherný a relativně plachý pták, který navíc tvorbou dutin ve stromech vytváří hnízdní příležitosti pro další druhy ptáků.

Ohrožení a stupeň ochrany: Není zákonem chráněna. V červeném seznamu druhů ČR spadá do kategorie LC – druh málo dotčený. Pro svůj život potřebuje prosvětlený lesní porost se starými doupnými stromy a zároveň blízkost travních porostů s bohatou nabídkou potravy, jako je tomu právě ve Slešťůvce.

Pravidelná přítomnost: Celoročně

 

 

Stavba hnízda a odchov mláďat:  IV. – VII. měsíc

 

 

Zajímavosti: Díky dlouhému (až 10 cm) lepkavému jazyku dokáže spořádat velké množství mravenců, podobně jako mravenečníci.

Literární zdroje:

Černý W., Drchal K. (1990): Ptáci, 4. vydání, s. 150, Aventinum, Praha, ISBN 80-7151-089-0.

https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=850

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id8790/

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDluna_zelen%C3%A1