Žluna zelená Picus viridis L.
Jan Barnet   Žluna zelená dorůstá velikosti holuba. Temeno hlavy je červené podobně jako u jejího většího příbuzného datla černého. Pro svůj život potřebuje prosvětlený lesní porost se starými doupnými stromy a zároveň blízkost travních porostů s bohatou nabídkou potravy, jako je tomu právě ve Slešťůvce.