Violka Rivinova Viola riviniana Rchb.

Od:

Milada Mičánková

Čeleď: Violkovité (Violaceae)

Pojmenována na počest německého profesora, lékaře a botanika Augusta Quirinuse Rivina (1656 – 1723).

Popis: Světle fialové až modré květy vyrůstají na stopkách z úžlabí lodyžních listů. Dosahují velikosti do 2,5 cm, jsou nevonné a mají bílou, rovnou ostruhu, která může dosahovat šířky 3 mm a délky 6 mm. Ostatní violky mají ostruhu menší. Tento druh může vytvářet i stonek s přízemní růžicí listů zvaný stvol. Stonek vyrůstá až do výšky 15 cm, za plodu až 35 cm. Listy jsou srdčito-vejčité a na okrajích vroubkované, opatřené třásnitě zubatými palisty. Plody jsou holé tobolky. Tobolka je pukavý plod, který vzniká přeměnou plodolistů.

Ekologie: Roste hojně především v listnatých dubových lesích, ale osidluje i suché stráně s křovinami, jako například ve Slešťůvce. Není ale úplně světlomilná, dává přednost spíše polostinným stanovištím, jakou jsou lesní lemy a okolí lesních cest. Není náročná na půdu, osidluje i půdy minerálně chudé. Vyskytuje se téměř na celém území ČR, mimo horské oblasti. Vyžaduje teplejší stanoviště. V nižších polohách se objevuje po celé Evropě. Semena violky se rozšiřují pomocí tzv. zoochorie. Je to způsob šíření semen či plodů rostlin pomocí živočichů. V tomto případě nejčastěji mravenci. Každé semeno má výživný přívěsek (elaizom), který mravence láká a oni ho odnášejí do mraveniště. Poté co přívěsek oddělí, v okolí mraveniště zůstává samotné semeno.

Význam: Význam má pro milovníky přírody jako okrasná rostlina, praktické využití nemá.

Ohrožení a stupeň ochrany: Violka Rivinova není ohrožená. Pouze ve vyšších polohách je vzácná.

Období kvetení: S touto violkou se můžeme setkat od dubna do května.

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

MÜNKER, Bertram. Plané rostliny střední Evropy. Ilustroval Fritz WENDLER. Praha: Knižní klub, 1998. Průvodce přírodou (Knižní klub). ISBN 80-7176-723-9.

WOHLLEBEN, Peter. Zvířata a rostliny v lese: průvodce lesním ekosystémem: přes 250 druhů zvířat a rostlin. Přeložil Pavla DOUBKOVÁ. Praha: Knižní klub, 2017. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-5765-5.

Názorná květena zemí koruny české. Herbář Wendys – Domů [online]. Dostupné z: https://botanika.wendys.cz/kvetena/index.php3

Rivinus, Augustus Quirinus | BOTANY.cz. BOTANY.cz – Zajímavosti ze světa rostlin [online]. Copyright © 2023 BOTANY.cz [cit. 01.02.2023]. Dostupné z: https://botany.cz/cs/rivinus/

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz