Česnek planý – Allium oleraceum L.

Od:

Diana Skalníková

Čeleď: Amarylkovité – Amaryllidaceae

Popis: Geofyt o velikosti 25-100 cm. Listy 2 – 4,  špičaté až oblé, smáčknuté. Listová čepel žlábkovitá na lící, na rubu žabernatá a v dolní části dutá. Téměř kulovitá cibule. Kvete řídkými kulovitými lichookolíky s (0) – 50 květy, vždy s vřetenovitými pacibulkami, ty jsou častější. Okvětní lístky 7 mm dlouhé, 2-3 mm široké, bělavé. Mohou být nazelenalé, narůžovělé nebo s červeným až hnědým nádechem.  Okvětí je zvonkovité, květní stopky 15 – 60 mm, různě dlouhé, křídlaté nebo zploštělé. Plodem je tobolka.

Ekologie: Stanoviště různých typů (různé typy půd) – listnaté lesy, křoviny, xerotermní trávníky, skály a skalnaté stráně, okraje polí a příkopy cest, mezofilní louky. Ve Slešťůvce se nachází na Slunných loukách.

Význam: Na rozdíl od jiných česneků nemá česnek planý využití v gastronomii. Jeho vůně je sice česneková, ovšem jeho chuť je nevýrazná, mdlá. Tím se liší od česneku viničného (Allium vineale L.), ten má výraznou vůni i chuť! Jeho populační dynamika a způsoby rozmnožování mohou být zajímavým předmětem studia (viz Univerzita Palackého v Olomouci).

Ohrožení a stupeň ochrany: Taxon není zákonem chráněný

Období kvetení: VII. – IX. měsíc

 

 

Hlavní literární zdroje:

https://pladias.cz/taxon/overview/Allium%20oleraceum

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz