Česnek viničný Allium vineale L.
Česnek viničný Allium vineale L. Nekvetoucí rostliny vytvářejí husté trsy připomínající vzhledem i chutí pažitku. Tyto sterilní rostliny nacházíme od března do konce května, kdy se zatahují.  Kvetoucí rostliny nacházíme od července do září.
Česnek medvědí Allium ursinum L.
Česnek medvědí ve stinných listnatých lesích vytváří v jarním období dominantní rozsáhlý pokryv - jarní aspekt. Rostliny pod stromy, které využívají sluneční svit pro svůj vývoj v časném jarním období před jejich olistěním řadíme mezi jarní efemeroidy. Rozrůstá se nejčastěji na písčitohlinitých až jílovitých půdách, bohatých na živiny a vodu. Ve Slešťůvce byl v minulosti vysazen uměle a nyní je nacházen ve Stinné nivě a v Olšině. Zvýšený zájem sběračů však potlačuje jeho rozrůstání a je zde nacházen pouze roztroušeně.