Chcete vědět více?
Naučná stezka – poznávání a ochrana přírody
Chlupáček zední Pilosella officinarum
Chlupáček zední Pilosella officinarum  nebo též jestřábník chlupáček Hieracium pilosella L. je vytrvalá bylina až 30 cm vysoká s přízemní růžicí a jedním úborem. Upřednostňuje sušší travnatá místa, louky, vřesoviště, světlé lesy a jejich lemy. Ve Slešťůvce se s ním setkáme na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce a na Slunných loukách. Květy důležitým potravním zdrojem pro pyložravý hmyz.
Bršlice kozí noha – Aegopodium podagraria L.
Diana Skalníková   Bršlice kozí noha roste v polostinných a stinných okrajích lesa, na břehu potoků a řek a na ruderalizovaných plochách. Upřednostňuje slabě kyselé až alkalické pH, čerstvě vlhkou půdu bohatou na živiny a především na dusík. Ve Slešťůvce roste na mnoha místech, focena je v Olšině.  
Žluna zelená Picus viridis L.
Jan Barnet   Žluna zelená dorůstá velikosti holuba. Temeno hlavy je červené podobně jako u jejího většího příbuzného datla černého. Pro svůj život potřebuje prosvětlený lesní porost se starými doupnými stromy a zároveň blízkost travních porostů s bohatou nabídkou potravy, jako je tomu právě ve Slešťůvce.
Snědek Kochův Ornithogalum kochii Parl.
Karel Babíček Snědek Kochův je vytrvalá, lysá až 40 cm vysoká bylina. Obdobně jako ostatní druhy snědků obsahuje toxické látky – hlavně digitaloidy. Ve Slešťůvce se tato krásná rostlina vyskytuje ojediněle a zasluhuje si naši ochranu.
Kakost smrdutý Geranium robertianum L.
Karel Babíček Kakost smrdutý je jednoletá nebo ozimá rostlina, zelená, často s karmínovým nádechem, zapáchající. Ve Slešťůvce na úbočích podél přístupové pěšiny ke kapličce, v křovinách kolem prameniště a roztroušen po celé lokalitě. Roste na živinami bohatých půdách.
Brslen evropský Euonymus europaeus L.
Karel Babíček Brslen evropský opadavý keř nebo malý strom. Mladé větve okrouhlé, starší čtyřhranné, víceleté s korkovými lištami. Mladé větve zelené, starší šedé až šedočerné. V kůře, kořenech i listech jsou protáhlé buňky (mléčnice) produkující latex, který obsahuje polyterpenoidní gutaperču. Celá rostlina je jedovatá.
Bez černý Sambucus nigra L.

Bez černý Sambucus nigra L.

Karel Babíček Bez černý je využíván farmaceutickým průmyslem – květ je oficiální drogou v Evropském lékopisu. Bez černý je významnou medonosnou rostlinou a zdrojem potravy pro pyložravý hmyz. Listy, nezralé plody a kůra jsou jedovaté a obsahují kyanogenní glykosid sambunigrin, který v závislosti na citlivosti konzumenta může vyvolat průjem a zvracení.