Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes L.

Od:

Jan Barnet

Řád:          Pěvci (Passeriformes)                Čeleď: Pěnkavovití (Fringilliidae)

Popis: Dlask tlustozobý dorůstá velikosti špačka (délka: 16,5-18 cm, rozpětí křídel: 41 cm, hmotnost: 46 – 72  g). Vyznačuje se velkou hlavou, mohutným kuželovitým zobákem a krátkým ocasem. Zobák je zjara ocelově modrý, později mění barvu do hněda. Na hrdle pod zobákem je černá skvrna. Okolí zobáku a oka také černé. Duhovka oka je hnědá. Krk obepíná z dorzální strany šedý límec. Hřbet je červenavě nahnědlý, samci mají též červenavé temeno. Spodní část těla je růžovohnědá. Kostřec a ocas rezavý, na konci bílý. Samice jsou celkově bledší. V letu jsou dobře zřetelné bílé pásky na modročerných křídlech a bílá koncová páska na ocase. Samice mají navíc na loketních letkách popelavě šedé pole. V hlasovém projevu vábí mohutně „ciks“ nebo „citt“, zpěv je nenápadné žvatlání s vábivými motivy. Prachový šat mláďat je dlouhý a bílý, při krmení otevírají své modročervené žlutě orámované hrdlo. Mladí ptáci mají skvrnu na bradě světlou a spodní stranu těla šupinatě skvrnitou.

Ekologie: V několika poddruzích se vyskytuje v pásu listnatých lesů táhnoucím se od Japonska až po severozápadní Afriku. Lze se sním setkat téměř v celé Evropě, s výjimkou jejího severu a Středomořských ostrovů. Je plachý a snadno přehlédnutelný. Většinu času tráví vysoko v korunách stromů. Létá rychle a lehce v plochých vlnovkách. Na zemi poskakuje nebo kráčí se vzpřímeným tělem. Hnízdí jednou ročně ve světlých listnatých lesích či sadech. Je monogamní. Hnízdo v korunách listnáčů si buduje z klacíků, kořínků a mechu, vystlané je zvířecími chlupy. Samička snáší 2 – 5 světle modrých řídce černě skvrnitých vajec. Samice na vejcích sedí převážně sama po 11- 14 dní. Samec jí přináší potravu a občas ji v sezení vystřídá. Mláďata krmí oba rodiče hmyzem a nedozrálými semeny. V potravě dospělců převažuje rostlinná složka: jádra třešní, švestek, trnek, jablek, bukvice a jiná tvrdá semena listnatých stromů. Na jaře ozobává pupeny a rašící výhonky stromů a keřů. Nepohrdne ani nejrůznějším hmyzem. Částečně tažný, severské populace zimují v jižní Evropě.

Význam: Dlask tlustozobý rozklovává plody třešní i jiných stromů, aby se dostal k peckám. Vzhledem k jejich nevelké početnosti jsou však škody zanedbatelné.

Ohrožení a stupeň ochrany: Druh je málo dotčený. Není zákonem chráněn.

Pravidelná přítomnost: Celoročně

Stavba hnízda a odchov mláďat:  IV. – VI. měsíc

 

 

Zajímavosti: Svým mohutným zobákem je schopen vyvinout tlak až 45 kg.

Literární zdroje:

Černý W., Drchal K. (1990): Ptáci, 4. vydání, s. 222, Aventinum, Praha, ISBN 80-7151-089-0.

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id9023/

https://botany.cz/cs/coccothraustes-coccothraustes/

http://www.chovzvirat.cz/zvire/1631-dlask-tlustozoby/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dlask_tlustozob%C3%BD