Rožec rolní Cerastiun arvense L.

Od:

Karel Babíček

Čeleď:  Hvozdíkovíté Caryophyllaceae                                                                      

Popis: Vytrvalé rostliny. V úžlabí listů listnaté větévky nebo svazečky listů. Lodyžní listy čárkovité nebo čárkovitě kopinaté, oboustranně krátce šedavě pýřité. Květenství 5 – 15květé vidlany. Listeny kopinaté až vejčité, pýřité, žláznaté, na okraji s blanitým lemem.  Kališní lístky volné, vejčitě kopinaté, tupé, pýřité, žláznaté. Korunní lístky dvouklanné, 1,5 – 2,5x delší než kališní. Pět čnělek. Plody jsou jednopouzdré tobolky. Semena hnědá se špičatými bradavkami.

Ekologie: Suché meze, pastviny, stráně, okraje polí a cest, úvozy příkopy. Ve Slešťůvce na okrajích křovin, na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce.

Význam: Rostlina je hodnocena jako bezvýznamný plevel. Rožec rolní vytváří pohledný kobercovitý pokryv. Je potravním zdrojem pro hmyz.

Ohrožení a stupeň ochrany: Rožec rolní není zákonem chráněná rostlina

Období kvetení:  (IV) V. -IX. měsíc

 

 

Hlavní literární zdroje:

Smejkal M. (1990): Cerastium L. – rožec. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 136–151, Academia, Praha

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 706-710, Academia, Praha.

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz