Chlupáček zední Pilosella officinarum
Chlupáček zední Pilosella officinarum  nebo též jestřábník chlupáček Hieracium pilosella L. je vytrvalá bylina až 30 cm vysoká s přízemní růžicí a jedním úborem. Upřednostňuje sušší travnatá místa, louky, vřesoviště, světlé lesy a jejich lemy. Ve Slešťůvce se s ním setkáme na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce a na Slunných loukách. Květy důležitým potravním zdrojem pro pyložravý hmyz.
Snědek Kochův Ornithogalum kochii Parl.
Karel Babíček Snědek Kochův je vytrvalá, lysá až 40 cm vysoká bylina. Obdobně jako ostatní druhy snědků obsahuje toxické látky – hlavně digitaloidy. Ve Slešťůvce se tato krásná rostlina vyskytuje ojediněle a zasluhuje si naši ochranu.
Brslen evropský Euonymus europaeus L.
Karel Babíček Brslen evropský opadavý keř nebo malý strom. Mladé větve okrouhlé, starší čtyřhranné, víceleté s korkovými lištami. Mladé větve zelené, starší šedé až šedočerné. V kůře, kořenech i listech jsou protáhlé buňky (mléčnice) produkující latex, který obsahuje polyterpenoidní gutaperču. Celá rostlina je jedovatá.
Bez černý Sambucus nigra L.

Bez černý Sambucus nigra L.

Karel Babíček Bez černý je využíván farmaceutickým průmyslem – květ je oficiální drogou v Evropském lékopisu. Bez černý je významnou medonosnou rostlinou a zdrojem potravy pro pyložravý hmyz. Listy, nezralé plody a kůra jsou jedovaté a obsahují kyanogenní glykosid sambunigrin, který v závislosti na citlivosti konzumenta může vyvolat průjem a zvracení.
Plicník tmavý Pulmonaria obscura  Dumort
Plicník tmavý Pulmonaria obscura - vytrvalá rostlina. Lodyha řídce štětinatě chlupatá, obvykle 20-30 cm vysoká. Řapík dlouhý 10-25 cm a vždy delší než čepel. Ve Slešťůvce silně zastoupen na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce, ve všech křovinách a ve Stinné nivě. Vykvétá před olistěním keřů.
Česnek viničný Allium vineale L.
Česnek viničný Allium vineale L. Nekvetoucí rostliny vytvářejí husté trsy připomínající vzhledem i chutí pažitku. Tyto sterilní rostliny nacházíme od března do konce května, kdy se zatahují.  Kvetoucí rostliny nacházíme od července do září.
Hadinec obecný Echium vulgare L.
Dvouleté až vytrvalé byliny. Lodyha přímá, jednoduchá, obvykle 30-90 cm vysoká. Občas se hadinec používal jako součást čajových směsí určených proti nachlazení horních cest dýchacích, jako diuretikum (látka zvyšující množství vylučované moči) nebo protizánětlivě. při zevním použití.
Zběhovec lesní Ajuga genevensis L.
Zběhovec lesní je světlomilná rostlina se širokou ekologickou amplitudou. Lesy, úhory, travnaté meze, stráně, lesní lemy. Ve Slešťůvce je v době květu nepřehlédnutelný zvláště na úbočích podél horní části přístupové stezky ke kapličce a na Slunných loukách.