Kakost smrdutý Geranium robertianum L.

Od:

Karel Babíček

Čeleď:  Kakostovité Geraniaceae Juss.                                                                     

Popis: Jednoletá nebo ozimá rostlina, zelená, často s karmínovým nádechem, zapáchající. Přízemní růžice časně odumírá. Několik vystoupavých lodyh s krátkými chlupy a s odstálými žláznatými chlupy. Dolní listy s řapíkem dlouhým až 8 cm. Lodyžní listy vstřícné. Čepel členěná ve 3 úkrojky. Květy ve dvoukvětých vidlanech na ochlupacených stopkách. Lístky kališní žláznatě chlupaté, přilehlé ke koruně a později i k plodu, s červenofialovým nádechem. Korunní lístky úzce obvejčité, karmínově červené, růžové s bělavými pruhy, na konci nevykrojené. Tyčinky dlouhé jako kalich. Zobanitý plod do 25 mm délky. Semena jemně tečkovaná.

 

Ekologie: Stinné a polostinné lesy, parky, skládky, sutě, příkopy. Ve Slešťůvce na úbočích podél přístupové pěšiny ke kapličce, v křovinách kolem prameniště a roztroušen po celé lokalitě. Roste na živinami bohatých půdách.

Význam: Obsahuje hořčinu geraniin, třísloviny a silice. V lidovém léčitelství se užíval při zažívacích potížích a na kožní onemocnění.

Ohrožení a stupeň ochrany: Rostlina není zákonem chráněná

Období kvetení: V. – IX. měsíc

 

 

Hlavní literární zdroje:

Slavík B. (1997): Geranium L. – kakost. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 192–221, Academia, Praha

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 606-610, Academia, Praha.

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz