Brslen evropský Euonymus europaeus L.

Od:

Karel Babíček

Čeleď:  Jesencovité Celastraceae 

Popis: Opadavý keř nebo malý strom. Mladé větve okrouhlé, starší čtyřhranné, víceleté s korkovými lištami. Mladé větve zelené, starší šedé až šedočerné. Pupeny zelené, zašpičatělé, vejcovité, okrajové šupiny s hnědavým až černým lemem, čepel listů vejčitá až podlouhle kopinatá, na bázi klínovitá, na vrcholu zašpičatělá, na okraji drobně pilovitá, na rubu na žilkách řídce kratičce žláznatě chlupatá. Květenství je úžlabní vidlan na stopkách dlouhých 1,5–3 cm, 3–9květé, stopky květní lysé, 1 cm dlouhé. Květy 4četné, korunní lístky žlutavé až žlutozelené, čárkovité, na okrajích často povinuté, 3–4 mm dlouhé. Tyčinky 4, prašníky lysé. Tobolky tupě čtyřhranné, růžové až karmínově červené tzv. kvadrátky či panáčkovy nebo biskupské čepičky. Semena vejcovitá, hnědá obklopená oranžovým míškem, po prasknutí tobolky visí na dlouhém poutku. 

Ekologie: Křoviny, lemy lesů, skalnaté svahy, doubravy, bučiny. Ve Slešťůvce jej nacházíme v křovinných lemech, podél pěšiny ke kapličce, na okraji Jabloňového sadu.

Význam: Dřevo je žluté a hedvábitě lesklé. Používá se v řezbářství. Odvar plodů slouží k barvení. V kůře, kořenech i listech jsou protáhlé buňky (mléčnice) produkující latex, který obsahuje polyterpenoidní gutaperču. Tento trans derivát je oproti kaučuku méně pružný. V poválečných letech byl brslen podle ruského vzoru i u nás pěstován. Dnes vzhledem k rozvoji chemického průmyslu pozbylo získávání gutaperči na významu a pouze přetrvává její užití v zubním lékařství. Brslen obsahuje kardioaktivní glykosidy a to cytotoxický kardenoid eunymosid A a evomonosid. Celá rostlina je jedovatá. Po požití kůry nebo semen dochází za 12-24 hodin k nevolnosti, zvracení, křečím a ke krvavým průjmům. Smrtelnou dávku představuje požití 30 tobolek. Brslen se používá jako okrasná dřevina, dobře snáší sestřihování, mráz i sucho, je náročný na světlo.

Ohrožení a stupeň ochrany: Taxon není zařazen do Červeného seznamu

Období kvetení:  V. – VII. měsíc

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

Skalická A. (1997): Euonymus L. – brslen. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 432–435, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 544-545, Academia, Praha.

Jahodář L. (2018): Rostliny způsobující otravy. Ed. 1, p.147-152, Karolinum, Univerzita Karlova, Praha

Bártík M., Piskač A. et all.(1974): Veterinární toxikologie, p.212-214, Státní zemědělské nakladatelství, Praha

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz