Bršlice kozí noha – Aegopodium podagraria L.
Diana Skalníková   Bršlice kozí noha roste v polostinných a stinných okrajích lesa, na břehu potoků a řek a na ruderalizovaných plochách. Upřednostňuje slabě kyselé až alkalické pH, čerstvě vlhkou půdu bohatou na živiny a především na dusík. Ve Slešťůvce roste na mnoha místech, focena je v Olšině.  
Kakost smrdutý Geranium robertianum L.
Karel Babíček Kakost smrdutý je jednoletá nebo ozimá rostlina, zelená, často s karmínovým nádechem, zapáchající. Ve Slešťůvce na úbočích podél přístupové pěšiny ke kapličce, v křovinách kolem prameniště a roztroušen po celé lokalitě. Roste na živinami bohatých půdách.
Vlaštovičník větší Chelidonium majus L.
Vlaštovičník větší Chelidonium majus - celá rostlina je proniknuta mléčnicemi, které roní oranžové mléko – latex. Obsahuje více než 20 alkaloidů. Celkově je rostlina považována za středně jedovatou, buněčný jed, neurotoxin a látku dráždící kůži a sliznice. Ve Slešťůvce na mnohých místech četný, v křovinách, na úbočích žlebů a úvozů.
Ocún jesenní  Colchicum autumnale L.
 

Ocún jesenní Colchicum autumnale je ve Slešťůvce poměrně rozšířen. Největší výskyt je na polostinných svazích Horního žlebu, na úbočí podél přístupové cesty ke kapličce a v Jabloňovém sadu. Ocún jesenní je prudce jedovatý, obsahuje více než 20 druhů alkaloidů (kolchicin a jeho deriváty).  V okrasných zahradách je tato rostlina ceněná pro pozdní dobu květu. Může být zaměněn s listy medvědího česneku (Allium ursinum) - ale ocún po česneku nevoní.

Violka vonná Viola odorata

Violka vonná Viola odorata

Violka vonná zpravidla roste na humózních půdách bohatých na živiny. Ve Slešťůvce rozkvétá před olistěním keřů a stromů od poloviny března nejčastěji na osluněných západně či jihozápadně exponovaných svazích. Od středověku pěstovaná a v teplejších územích zdomácnělá.

Orsej jarní – Ficaria verna
Orsej jarní v  ČR roste na vlhkých loukách, ve vlhčích listnatých lesích nebo křovinách. Ve Slešťůvce najdeme orsej především ve stinné vlhké nivě po obou březích potůčku Slešťůvka. Jeho výskyt je zde opravdu hojný a z jara opravdu stojí za povšimnutí.