Pryšec chvojka  Euphorbia cyparissias

Karel Babíček

Čeleď:  Pryšcovité Euphorbiaceae 

Popis: Pryšec chvojka je vytrvalé trsnatá bylina. Lodyhy přímé, 15—40 cm vysoké, nevětvené, hustě listnaté. Listová čepel čárkovitá až čárkovitě obkopinatá, často na okrajích podvinutá, na vrcholu tupá nebo krátce špičatá, na bázi

Jahodník trávnice Fragaria viridis WESTON
Jahodník trávnice Fragaria viridis Často roste na pastvinách, suchých loukách, výslunných travnatých stráních a světlých lesních okrajích. Ve Slešťůvce hojně zastoupena na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce a zvláště na Slunných loukách.
Bršlice kozí noha – Aegopodium podagraria L.
Diana Skalníková   Bršlice kozí noha roste v polostinných a stinných okrajích lesa, na břehu potoků a řek a na ruderalizovaných plochách. Upřednostňuje slabě kyselé až alkalické pH, čerstvě vlhkou půdu bohatou na živiny a především na dusík. Ve Slešťůvce roste na mnoha místech, focena je v Olšině.  
Kakost smrdutý Geranium robertianum L.
Karel Babíček Kakost smrdutý je jednoletá nebo ozimá rostlina, zelená, často s karmínovým nádechem, zapáchající. Ve Slešťůvce na úbočích podél přístupové pěšiny ke kapličce, v křovinách kolem prameniště a roztroušen po celé lokalitě. Roste na živinami bohatých půdách.
Vlaštovičník větší Chelidonium majus L.
Vlaštovičník větší Chelidonium majus - celá rostlina je proniknuta mléčnicemi, které roní oranžové mléko – latex. Obsahuje více než 20 alkaloidů. Celkově je rostlina považována za středně jedovatou, buněčný jed, neurotoxin a látku dráždící kůži a sliznice. Ve Slešťůvce na mnohých místech četný, v křovinách, na úbočích žlebů a úvozů.
Ocún jesenní  Colchicum autumnale L.
 

Ocún jesenní Colchicum autumnale je ve Slešťůvce poměrně rozšířen. Největší výskyt je na polostinných svazích Horního žlebu, na úbočí podél přístupové cesty ke kapličce a v Jabloňovém sadu. Ocún jesenní je prudce jedovatý, obsahuje více než 20 druhů alkaloidů (kolchicin a jeho deriváty).  V okrasných zahradách je tato rostlina ceněná pro pozdní dobu květu. Může být zaměněn s listy medvědího česneku (Allium ursinum) - ale ocún po česneku nevoní.

Violka vonná Viola odorata

Violka vonná Viola odorata

Violka vonná zpravidla roste na humózních půdách bohatých na živiny. Ve Slešťůvce rozkvétá před olistěním keřů a stromů od poloviny března nejčastěji na osluněných západně či jihozápadně exponovaných svazích. Od středověku pěstovaná a v teplejších územích zdomácnělá.