Javor babyka Acer campestre L.

Od:

Čeleď:   Mýdelníkovité Sapindaceae 

Popis: Strom 15-20 metrů, někdy keř, kmen křivý. Borka podélně i příčně brázditá, černohnědá. Mladé letorosty žlutohnědé krátce pýřité, posléze olysalé, starší větévky s korkovými lištami. Pupeny vejcovité s hnědavými a červenavými šupinami na okrajích bělavě pýřité.  Listy 3 až 5laločnaté, laloky tupé, oddáleně zubaté až laločnaté. Čepel svrchu zelená, na rubu žlutozelená. Žlutozelené květy v chocholičnatých latách. Kališní lístky vně pýřité. Korunní lístky úzce kopisťovité, na okraji pýřité, 8 tyčinek. Nažky 2-4 cm dlouhé pod přímým úhlem. 

Ekologie: Polní meze, teplomilné doubravy, křoviny, lesní lemy, lužní lesy. Hojný druh. Kvete současně s rašením listů. Ve Slešťůvce nejčastěji roste v zápoji ostatních křovin podél přístupové pěšiny ke kapličce, na Slunných loukách a v křovinných lemech kolem lokality.

Význam: Pěstovaná dřevina. Na většině lokalit dobře přirozeně zmlazuje pařezovými nebo kořenovými výmladky. Dřevo je světle hnědé až načervenalé, husté, z našich javorů má nejpevnější a nejtvrdší dřevo. Je odolná proti suchu, dobře obrůstá po řezu.  Použití obdobné jako u ostatních javorů v nábytkářství, nástrojářství i výroba hudebních nástrojů.

Ohrožení a stupeň ochrany: Taxon není zákonem chráněný.

Období kvetení:  (IV.) – V. měsíc

 

 

Hlavní literární zdroje:

Koblížek J. (1997): Acer L. – javor. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 153–159, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 612-613, Academia, Praha.

Mikula, A. (1976). Naše stromy a keře. p. 70-71, Mladá Fronta, Praha

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz