Čemeřice východní Helleborus orientalis

Od:

Diana Skalníková

Čeled:  Pryskyřníkovité – Ranunculaceae

Popis:   Trsnatě rostoucí, vysoká 20 – 50 cm. Listy přes zimu zelené, složené z 5 – 11 zubatých lístků, které jsou dále nedělené. Lodyžní listy jsou troj až pětičetné a jsou menší,. Květenství má (1)3-5 květů o velikosti kolem 7 cm. Mohou být purpurové, krémové nebo nazelenalé nebo skvrnité. Plodem jsou měchýřky, které nesrůstají. Květy jsou mírně převislé dolů, nevonné.

Ekologie:  V ČR se přirozeně nevyskytuje, její domovinou je, jak vyplývá z názvu, východ Evropy – Kavkaz, Turecko. Tam se vyskytuje na horských loukách s určitým výskytem keřů, remízků nebo ve světlých lesích, vyžaduje tedy mírné přistínění s humózní vlhkou půdou. Ve Slešťůvce byla pravděpodobně někým vysazena v dřívější době jako okrasná rostlina do prostoru kolem kapličky, podobně jako další druhy, které se v těchto místech nacházejí (bledule, sněženky, denivky). Z toho vyplývá, že zde býval nějaký okrasný záhon v těsné blízkosti kapličky, který se dnes rozrůstá do celého svého okolí a to hlavně díky dobře zvolenému druhovému složení v závislosti na vlhké podmínky.

Význam:   V dnešní době má hlavně okrasný význam v zahradách, vzhledem k tomu že u nás není původní. Čemeřice jsou celkově uznávané díky brzkému kvetení, čemeřice východní ve své domovině nakvétají po roztátí sněhu, u nás později.

Ohrožení a stupeň ochrany:   Není u nás chráněná.

Doba květu:   (II.)III—IV.

 

Použitá literatura: 

Chrtková A. (1988): Helleborus L. – čemeřice. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 374–378, Academia, Praha.

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz