Křivatec luční Gagea pratensis Dum.

Od:

Čeleď:   Liliovité Liliaceae Juss.                                                                     

Popis: Vytrvalé rostliny, vysoké 10-25 cm. Vytváří podzemní cibule. Přízemní kopinatý až úzce kopinatý list převyšuje délkou květenství. Lodyžní druhý nejdolejší list úzce kopinatý a nad ním alespoň jeden list čárkovitý. Květenství je zdánlivý 3-10květý okolík. Okvětní lístky hvězdicovitě rozestálé, podlouhlé, na líci žluté a na rubu zelené. Nitky tyčinek kopinaté, přibližně stejně široké jako prašníky. Tobolky obvejčité až kulovité, ale málokdy dobře vyvinuté. Semena se v našich podmínkách nevytvářejí.  

Ekologie: Většinou na antropicky (lidskou činností) ovlivněných stanovištích. Trávníky, pole, příkopy, ruderální (rumištní) stanoviště. Ve Slešťůvce je vzácný, několik rostlin vyráží v jarních dnech na úbočí podél pěšiny nad Horním žlebem a pod Starou třešňovkou.

Význam: Dříve byl považován za plevelnou rostlinu, která se snadno rozšiřovala prostřednictvím cibulek během orby. Dnes jej na herbicidy ošetřovaných polích prakticky nezastihneme. O jeho významu přestaneme uvažovat v okamžiku, když se v jarních slunečných dnech rozzáří jeho žluté květy.

Ohrožení a stupeň ochrany:  Křivatec luční není u nás chráněnou rostlinou.

 

  Ve Slešťůvce je jen několik rostlin a zasluhuje ochranu

 

Období kvetení: (III.) IV. – V. měsíc

 

 

Hlavní literární zdroje:

Hrouda L. (2011): Gagea S. – křivatec – In: Chrtek J., Kaplan Z. et Štěpánková (eds), Květena České republiky 8, p. 403-418, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 164-167, Academia, Praha.

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz