Violka vonná Viola odorata

Od:

Čeleď: Violkovité Violaceae 

Popis:  Vytrvalé byliny 10-15 cm vysoké. Listy s čepelí okrouhle až stlačeně okrouhle vejčitou, často širší než delší, vroubkovaně pilovitou, zaokrouhlenou, na bázi hluboce srdčitou, řapík delší než čepel., Palisty vejčitě kopinaté až vejčité, na výběžcích i užší, krátce třásnitě zubaté nebo celokrajné, s třásněmi lysými a zakončenými rezavě hnědě nebo žlutavě zbarvenou žlázkou, na okraji palistu též rezavě hnědé žlázky. Květní stopky v horní polovině s lysými, na okraji žláznatými  brvitými listénci. Květy vonné. Kališní lístky zpravidla 5-6 mm dlouhé, koruny včetně ostruhy tmavě fialové, vzácně bílé (s ostruhami fialovými) nebo lilákové, korunní lístky na bázi s bílou skvrnou, zaokrouhlené, dolní i s ostruhou, 12- 19 mm dlouhé. Tobolky krátce chlupaté. Semena až 2 mm dlouhá a 1,5-2,0 mm široká. Vytvářejí tučné výživné tělísko “masíčko” (elaiosóm) lákající mravence, kteří je v mraveništích bez poškození okusují tzv. myrmekochorie.  Roztroušeně se vyskytují rostliny s květy bílými, lilákovými, světle fialovými nebo výjimečné žlutými.

Ekologie: Křoviny, akátiny, parky, opuštěná sídliště opuštěné sady a okraje cest. Zpravidla roste na humózních půdách bohatých na živiny. Ve Slešťůvce rozkvétá od poloviny března nejčastěji na osluněných západně či jihozápadně exponovaných svazích.

Význam: Od středověku pěstovaná a v teplejších územích zdomácnělá. Často pěstována pro časné a vonné květy, které se používaly jako surovina ve voňavkářství (dnes je silice nahrazována syntetickými látkami). Oddenek se používal v lidovém léčitelství. U rostlinného extraktu byla zjištěna pesticidní účinnost.

Ohrožení a stupeň ochrany:  Violka vonná není chráněna

Období kvetení:    III-IV (opakované kvetení – reflorescence VIII-IX)

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

Kirschner J., Skalický V. (1990): Viola L. – violka. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. et Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 394–431, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 551-558, Academia, Praha.

https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/sireni-semen-mravenci-evoluce-vztahu.pdf

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz