Česnek medvědí Allium ursinum L.

Od:

Čeleď: Česnekovité Alliaceae

Popis: Rostliny 10–50 cm vysoké, cibule je válcovitá přibližně 1 cm v průměru a až 4 cm dlouhá. Vyrůstají z ní 2–3 řapíkaté listy. Čepel listů je úzce eliptická až vejcovitá na vrcholu špičatá. Povrch listů hladký bez zjevné žilnatiny. Řapíky dosahují až 20 cm délky a délka čepele je obdobná. Stvol je přímý a téměř oblý. Na jeho vrcholu je květenství (polokulovitý lichookolík) v průměru 2,5-6 cm. Květenství je tvořeno 6-20 květy. Květní toulec je dvoucípý zpočátku zelený a během dozrávání postupně blanitý a bělavý. Květní stopky u zdejšího druhu hladké, 10-15 mm dlouhé. Okvětí hvězdicovité, okvětní lístky kopinaté, na vrcholu zašpičatělé, bílé. Tyčinky kratší než okvětí. Plod je tobolka.

Ekologie: Ve stinných listnatých lesích vytváří v jarním období dominantní rozsáhlý pokryv – jarní aspekt. Rostliny pod stromy, které využívají sluneční svit pro svůj vývoj v časném jarním období před jejich olistěním řadíme mezi jarní efemeroidy. Rozrůstá se nejčastěji na písčitohlinitých až jílovitých půdách, bohatých na živiny a vodu. Ve Slešťůvce byl v minulosti vysazen uměle a nyní je nacházen ve Stinné nivě a v Olšině. Zvýšený zájem sběračů však potlačuje jeho rozrůstání a je zde nacházen pouze roztroušeně.

Význam: Česnek medvědí je dnes populární díky česnekovému aromatu jemnějšímu než u česneku setého. Čerstvé listy se přidávají do salátů, různých pomazánek a pokrmů. Sušením se charakteristické aroma ztrácí. Silice obsahující sirné sloučeniny je využívána jako antimykotikum či látka s baktericidními účinky. Nadměrné užívání může vyvolat zažívací potíže, záněty ledvin a všechny příznaky spojené s alergickou reakcí.

Pozor!!!  Ve Slešťůvce na mnoha místech v tuto dobu hojně vyrůstají rostliny vysoce toxického ocúnu jesenního s listy, které jsou velmi podobné listům česneku medvědího. Smrtná dávka je 60 g ocúnových listů.

Ohrožení a stupeň ochrany: Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a – vzácnější taxon (tento konkrétní druh) vyžadující pozornost

Období kvetení: IV. – VI. měsíc

 

 

Hlavní literární zdroje:

Krahulec F., Duchoslav M. (2010): Allium ursinum L. – česnek medvědí – In: Chrtek J., Kaplan Z. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 8, p. 674-677, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 201-202, Academia, Praha.

Jahodář L. (2018): Rostliny způsobující otravy. Ed. 1, p.109-112, Karolinum, Univerzita Karlova, Praha

http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=13

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz