Snědek Kochův Ornithogalum kochii Parl.
Karel Babíček Snědek Kochův je vytrvalá, lysá až 40 cm vysoká bylina. Obdobně jako ostatní druhy snědků obsahuje toxické látky – hlavně digitaloidy. Ve Slešťůvce se tato krásná rostlina vyskytuje ojediněle a zasluhuje si naši ochranu.
Modřenec chocholatý Muscari comosum L.
Modřenec chocholatý je vytrvalá bylina. Roste na výslunných travnatých stráních a křovinatých stráních, suchých loukách a písčinách. V 50. letech minulého století v důsledku scelování polností, hluboké orby a užívání herbicidů na mnoha lokalitách vymizel. Modřenec chocholatý je světlomilná rostlina. Ve Slešťůvce se nachází na Slunných loukách.