Zběhovec lesní Ajuga genevensis L.

Od:

Čeleď:     Hluchavkovité Lamiaceae                                                                  

Popis: Vytrvalé byliny s větveným oddenkem. Lodyha 10-30 cm vysoká, jemně až hustě pýřitě chlupatá na všech čtyřech stěnách, nejhustější ochlupení mezi inzercemi 2 vstřícných listů. Přezimující listy vytvářejí chudou přízemní růžici a v době květu zasychají. Listy jsou krátce řapíkaté se sbíhavou bází, obvejčité až eliptické, oddáleně tupě zubaté, na svrchní straně řídce chlupaté, na spodní lysé. Ve výše umístěných uzlinách listy přecházejí v listeny. Listeny jsou delší než květy, ale směrem vzhůru se listeny zmenšují. Horní listeny jsou 3laločné až 3 klanné, nafialovělé, stejně dlouhé i kratší než květy, na okraji chlupaté. Květenství jsou lichopřesleny v počtu 6-12, které sestávají ze4-12 květů. Tyto květy tvoří v horní části hustý klas, v dolní řídký. Kalich nezřetelně dvoupyský s 5 kališními cípy. Koruna pýřitě chlupatá, modrá vzácněji růžová nebo bílá. Horní pysk velmi krátký, dvoudílný. Dolní pysk velký, 3 laločný. Tyčinky zřetelně vyčnívají z koruny. Tvrdky 2,5 mm dlouhé, obvejčité, jemně síťnaté.

Ekologie: Zběhovec lesní je světlomilná rostlina se širokou ekologickou amplitudou. Lesy, úhory, travnaté meze, stráně, lesní lemy. Ve Slešťůvce je v době květu nepřehlédnutelný zvláště na úbočích podél horní části přístupové stezky ke kapličce a na Slunných loukách.

Význam: Obdobně jako ostatní hluchavkovité je medonosnou rostlinou. Dřívější užití v lidovém léčitelství spočívalo v použití proti zánětům v ústní dutině a dýchacích cestách i při léčbě astmatu. Účinky látek obsažených i v jiných druzích hluchavkovitých rostlin ponejvíce polyfenolů a terpenoidů jsou stále předmětem zájmu.  Hledají se možnosti užití v kosmetickém průmyslu, studují se účinky proti depresím, poruchám spánku, ovlivnění paměti, léčba bolesti, v kulinářství užití zchutňovacích látek, protizánětlivé účinky, obsahují látky přerušující vývoj některých vývojových forem hmyzu a mnoho dalších alternativ použití. Tyto biologické účinky však musí být posouzeny i z hlediska bezpečnosti, což ve většině případů není dokončeno.

Ohrožení a stupeň ochrany: Zběhovec lesní není chráněným rostlinným druhem

Období kvetení: IV. – VII. měsíc

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

Slavíková Z. (2000): Ajuga L. – zběhovec. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 557–561, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 866-867, Academia, Praha.

Abdelhalim A., Hanrahan J. Chapter 7: Biologically active compounds from Lamiaceae family: Central nervous system effects. Studies in Natural Products Chemistry, Volume 68, 2021, Pages 255-315

Peter Y Malakov P. Y., Papanov G. Y. Areptins A and B two new neo-clerodane diterpenoids from Ajuga reptans, Phytochemistry, Volume 49, Issue 8, 20 December 1998, Pages 2443-2447

Malakov P. Y., Papanova G. Y.,  Peralesab A., De La Torre M. C., Rodríguez B. The absolute stereochemistry of ajugavensins, neo-clerodane diterpenes from Ajuga genevensis: A revision of the C-1 configuration of ajugavensins A and B, Phytochemistry, Volume 31, Issue 9, September 1992, Pages 3151-3153

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz