Zběhovec lesní Ajuga genevensis L.
Zběhovec lesní je světlomilná rostlina se širokou ekologickou amplitudou. Lesy, úhory, travnaté meze, stráně, lesní lemy. Ve Slešťůvce je v době květu nepřehlédnutelný zvláště na úbočích podél horní části přístupové stezky ke kapličce a na Slunných loukách.
Ožanka kalamandra Teucrium chamaedrys L.

Ve Slešťůvce se s ní ostrůvkovitě střetáváme na Slunných loukách. V lidovém léčitelství se užívá nať ožanky, která byla již od starověku magickou bylinou. Používala se na vykuřování nemocí, listy se přikládaly na hnisavé rány, odvarem z listů se léčilo nechutenství, žaludeční potíže.  Při větších dávkách však dochází k poškození jaterní činnosti, a proto se dnes již nepoužívá.

Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a – vzácnější taxon vyžadující pozornost

Hluchavka nachová Lamium purpureum

Čeleď: Hluchavkovité  Lamiaceae 

Popis: Jednoletá nebo dvouletá rostlina, vystoupavá lodyha, fialová, často větvená. Listy řapíkaté, čepele okrouhle nebo trojúhelníkovitě vejčité, na okraji vroubkované až vroubkovaně pilovité. Dolní listy srdčité. Lichopřesleny složeny z 6-10 květů, horní lichopřesleny až hlávkovitě

Hluchavka bílá Lamium album

Hluchavka bílá Lamium album

Hluchavka bílá Lamium album - rozrůstá se na devastovaných plochách, rumištích, příkopech, zbořeništích, zanedbaných zahradách a parcích. Preferuje vlhké půdy s vysokým obsahem dusíku. Ve Slešťůvce v ruderálních částech na okrajích dominujících společenství kopřivy dvoudomé v jabloňovém sadu, po okrajích přístupové cesty ke kapličce a okrajích žlebů.
Čistec lesní Stachys sylvatica L.
Vytrvalé byliny s přímými lodyhami 30–120 cm vysokými, lodyhy jednoduché i větvené. Listové čepele srdčité až srdčitě vejčité (délka 4-14cm, šířka 2-8cm), okraj listů pilovitý, řapíky až 6 cm dlouhé.