Orsej jarní – Ficaria verna
Orsej jarní v  ČR roste na vlhkých loukách, ve vlhčích listnatých lesích nebo křovinách. Ve Slešťůvce najdeme orsej především ve stinné vlhké nivě po obou březích potůčku Slešťůvka. Jeho výskyt je zde opravdu hojný a z jara opravdu stojí za povšimnutí.
Rozrazil perský Veronica persica
Jitrocel perský je jednoletá poléhavá rostlina. Neofytní druh (nepůvodní) se rozšířil ze střední Asie po celé Evropě v průběhu 19. století.  Typický ruderální (rumištní) druh, který se usazuje na člověkem pozměněných lokalitách – skládky, pole, okraje cest, přítomen od nížin do podhůří.