Modřenec chocholatý Muscari comosum L.
Modřenec chocholatý je vytrvalá bylina. Roste na výslunných travnatých stráních a křovinatých stráních, suchých loukách a písčinách. V 50. letech minulého století v důsledku scelování polností, hluboké orby a užívání herbicidů na mnoha lokalitách vymizel. Modřenec chocholatý je světlomilná rostlina. Ve Slešťůvce se nachází na Slunných loukách.
Jetel ladní Trifolium campestre Schreb.

Jetel ladní Trifolium campestre ve Slešťůvce ponejvíce roste na Slunných loukách. V českých podmínkách i přes jeho nenáročnost a vytrvalost není často součástí jetelotravních směsí. Je řazen do 3. bonitní třídy tj. mezi méně kvalitní pícniny jejichž výnos není pravidelný. Je též považován za fakultativní plevelnou rostlinu. Již v období prvních sečí jsou jeho semena vyzrálá schopná dalšího rozmnožování. Semeny se živí různí ptáci. Bylinné části jsou i pro vyšší obsah bílkovin vhodnou potravou pro hlodavce, zajícovité i spárkatou zvěř. Květy jsou zdrojem nektaru pro hmyz.

Ožanka kalamandra Teucrium chamaedrys L.

Ve Slešťůvce se s ní ostrůvkovitě střetáváme na Slunných loukách. V lidovém léčitelství se užívá nať ožanky, která byla již od starověku magickou bylinou. Používala se na vykuřování nemocí, listy se přikládaly na hnisavé rány, odvarem z listů se léčilo nechutenství, žaludeční potíže.  Při větších dávkách však dochází k poškození jaterní činnosti, a proto se dnes již nepoužívá.

Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a – vzácnější taxon vyžadující pozornost

Okáč poháňkový  Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Jan Barnet Díky široce rozšířeným živným rostlinám a schopnosti přežívat i na krátkých intenzivně obhospodařovaných trávnících je okáč poháňkový v ČR hojně rozšířený kromě nejvyšších hor. Setkáváme se s ním Slešťůvce na všech osluněných místech nejen na Slunných loukách. Okáč poháňkový není zatím ohroženým druhem v naší přírodě
Ocún jesenní  Colchicum autumnale L.
 

Ocún jesenní Colchicum autumnale je ve Slešťůvce poměrně rozšířen. Největší výskyt je na polostinných svazích Horního žlebu, na úbočí podél přístupové cesty ke kapličce a v Jabloňovém sadu. Ocún jesenní je prudce jedovatý, obsahuje více než 20 druhů alkaloidů (kolchicin a jeho deriváty).  V okrasných zahradách je tato rostlina ceněná pro pozdní dobu květu. Může být zaměněn s listy medvědího česneku (Allium ursinum) - ale ocún po česneku nevoní.

Violka vonná Viola odorata

Violka vonná Viola odorata

Violka vonná zpravidla roste na humózních půdách bohatých na živiny. Ve Slešťůvce rozkvétá před olistěním keřů a stromů od poloviny března nejčastěji na osluněných západně či jihozápadně exponovaných svazích. Od středověku pěstovaná a v teplejších územích zdomácnělá.

Hluchavka nachová Lamium purpureum

Čeleď: Hluchavkovité  Lamiaceae 

Popis: Jednoletá nebo dvouletá rostlina, vystoupavá lodyha, fialová, často větvená. Listy řapíkaté, čepele okrouhle nebo trojúhelníkovitě vejčité, na okraji vroubkované až vroubkovaně pilovité. Dolní listy srdčité. Lichopřesleny složeny z 6-10 květů, horní lichopřesleny až hlávkovitě

Hluchavka bílá Lamium album

Hluchavka bílá Lamium album

Hluchavka bílá Lamium album - rozrůstá se na devastovaných plochách, rumištích, příkopech, zbořeništích, zanedbaných zahradách a parcích. Preferuje vlhké půdy s vysokým obsahem dusíku. Ve Slešťůvce v ruderálních částech na okrajích dominujících společenství kopřivy dvoudomé v jabloňovém sadu, po okrajích přístupové cesty ke kapličce a okrajích žlebů.