Slunéčko východní Harmonia axyridis (Pallas, 1773)

Od:

Čeleď: Slunéčkovití – Coccinellidae            Rod: Harmonia

Forma succinea a forma spectabilis

Popis: Tělo široce oválné, velikost 5-8 mm, silně klenuté. Vyskytuje se ve více barevných formách. Zde nalezená forma succinea patří k nejběžnějším formám v Evropě. Má žlutooranžové až červené krovky s 0-19 černými okrouhlými nebo mírně hranatými tečkami. Jedna tečka společná pro obě krovky je příštítková. Jedna je na ramenním hrbolku a jedna mezi nimi. Tři tečky na každé krovce jsou v příčné řadě. Ve dvou třetinách délky se nachází další příčná řada vytvořená třemi tečkami. Poslední tečku nalezneme v 9/10 délky těla. Forma a velikost teček jsou negativně závislé na teplotě během vývoje ve stádiu kukly. Existují různé formy kříženců s formou succinea.

Forma spectabilis tvoří přibližně 8% evropské populace. Základní barva krovek je černá se dvěma velkými okrouhlými červenými skvrnami na každé krovce. Přední skvrna je větší. 

Larva je protáhlá, černá, na zadečku kolem L výběžků jsou bílé tečky. Hrudní sklerity jsou trnité, černé, výběžky na zadečku rovněž černé. Kukla oranžová posetá černými skvrnami, rozsah černi je závislý na teplotních podmínkách během vývoje.

Bionomie: Slunéčko východní žije hlavně na listnatých stromech, keřích a na bylinách či jehličnanech jen příležitostně. Hojné v obcích, parcích, zahradách, často na lípách, kopřivách, peckovinách a keřích.  Živí se mšicemi, merami, červci a dalšími měkkými druhy hmyzu. Požírá též vajíčka různého hmyzu i jiných druhů slunéček, larvy hmyzu, pyl a sladké plody. Má dvě až tři generace ročně, larvy a kukly se vyskytují až do listopadu, ale ty nepřezimují. Zimují pouze dospělí jedinci, kteří od října migrují z vegetace do zimovišť (budovy, štěrbiny ve skalách). Byla mnohonásobně vysazována a současně se kromě Austrálie vyskytují na všech obydlených kontinentech. Původním rozšířením byla východní Asie.

 Význam: Pro požírání mšic jsou všeobecně ceněna.

 Ohrožení a stupeň ochrany: Nejsou

 Letová perioda: III. – XI. měsíc (při náhlém oteplení jsou k zastižení i mimo daný interval)

 

 

 

Použitá literatura:

Nedvěd O. (2020): Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy.Ed.2, p.106-108, Academia, Praha