Babočka jilmová Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Od:

Jan Barnet

Čeleď : Babočkovité Nymphalidae    Podčeleď: Babočky Nyphalinae

Popis: Rozpětí křídel 50 – 55 mm. Podkladová barva lícu křídel je hnědooranžová až cihlově červená. Na předních křídlech je rozseto několik černých a světlých skvrn, na zadních křídlech je pouze po jednom páru černých a světlých skvrn.  Vnější okraje křídel jsou hnědě lemované, na zadních křídlech na lem navazují poloměsíčité modré skvrny na černém podkladu. Rub křídel je u báze tmavě hnědý, následuje široký světle hnědý pruh a lem křídel je opět tmavě hnědý. Velmi podobná avšak menší je babočka kopřivová, která se odlišuje tlumenějšími odstíny a méně kontrastní kresbou. Spolehlivým odličovacím znakem jsou světlá pole na líci křídel, která jsou u babočky jilmové sotva z poloviny tak hluboká jako černá pole. Babočku jilmovou si dále můžeme splést s babočkou vrbovou, která z našeho území již vymizela, nepočítáme-li ojedinělé zatoulance. Ve Slešťůvce se vyskytuje i vzdáleně podobná babočka bílé C, jenž má výrazněji vykrojená křídla, chybí jí bílé skvrny, stejně tak i černá skvrna při bázi zadních křídel a navíc postrádá modré poloměsíčité skvrny na okrajích křídel. Housenky babočky jilmové jsou tmavé s oranžovými podélnými pruhy a brvami. Dorůstají délky až 5 cm. Růžky na hlavě chybí.

Bionomie: Obývá západopalearktický areál, přes střední Asii zasahuje až k Himálajím. Vymizela z Velké Británie. Vyskytuje se na lesních pasekách, světlinách, kolem lesních lemů a cest, zalétá také do zahrad a sadů. Má jedno pokolení ročně. Dospělci hibernují v tmavých a chladných úkrytech (stromové dutiny, hromady dříví, staré půdy, stodoly, tunely apod.). Po přezimování motýli vyletují často už v březnu. Až po zimní diapauze dosahují imaga pohlavní dospělosti a páří se. Samci provozují vyčkávací párovací strategii, při níž samci sedí na osluněném místě a startují za prolétajícími samicemi (tzv. “perching”). Vajíčka jsou kladena ve shlucích na osluněné listy živných rostlin (vrby, jilmy, třešně, hrušně, topol osika). Housenky jsou gregarické, tzn. že žijí pospolitě v hnízdě, které před zakuklením opouštějí.

Význam: Opyluje květy bylin a keřů, časně z jara například vrbu jívu. Jako jeden z prvních motýlů zvěstuje příchod jara. Za slunečného počasí je aktivní už v předjaří při teplotách nad 10 °C.

Ohrožení a stupeň ochrany: Babočka jilmová je v ČR rozšířená na většině území, nicméně nikde není hojná a četnost jedinců značně kolísá. Není bezprostředně ohrožena. Při její ochraně je nezbytné zachovat přirozeně pestré zastoupení dřevin v krajině (včetně jilmů a vrb), jako je tomu například ve Slešťůvce.

Letová perioda

 

 

Použitá literatura:

Zahradník J. et Severa F. (2007): Hmyz. Ed. 2, p 262, Aventinum, Praha

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id51594/

http://www.lepidoptera.cz/motyli/babocka-jilmova-nymphalis-polychloros-linnaeus-1758