Bledule jarní Leucojum vernum

Od:

Diana Skalníková

Amarylkovité – Amaryllidaceae

Popis: Vytrvalý, 10 – 30 cm vysoký geofyt s kulovitou až vejcovitou cibulkou. Listy (20 – 30 cm) v přízemní růžici, vzpřímené, široce čárkovité, na vrcholu tupé. Květ zvonkovitý, nicí. Vyrůstá na konci přímého stvolu, je podepřený toulcovitým listenem. Bývá jeden, někdy dva. Korunní lístky (6) 10 – 25 mm, bílé s žlutými nebo zelenkavými skvrnami. Tyčinek je 6. Plod tobolka.

Ekologie: V ČR se přirozeně vyskytuje ve vlhkých listnatých, lužních nebo suťových lesích a vlhkých loukách. Ve Slešťůvce se vyskytuje v podobě pár trsů především kolem kapličky, pravděpodobně jako zplanělá. Další drobné trsy lze ve velmi malém počtu nalézt ve stinné nivě podél potůčku.

Význam: Celá rostlina je jedovatá – obsahuje toxické alkaloidy. Požití (zejména) cibule působí otravu. Jedná se o jednu z prvních časně z jara kvetoucích rostlin. Množí se i semeny, ale především dceřinnými cibulkami. Pro svou okrasnou hodnotu v brzkém jaru je využívána v zahradách, odkud také na hodně míst zplaněla.

Ohrožení a stupeň ochrany: Ve Slešťůvce má bledule jarní přirozené stanoviště pro svou existenci, ovšem vyskytuje se tu pouze v malých trsech a proto je třeba ji chránit. V ČR patří k ohroženým druhům (C3) a ve stejné kategorii je i chráněná podle zákona §3.

Doba květu: II. – III. (IV)

 

 

                                        

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz