Babočka bílé C Nymphalis c-album

Od:

Čeleď : Babočkovití Nymphalidae    Podčeleď: Babočky Nymphalinae     Tribus: Nymphalini

 Babočka bílé C   Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758)

Popis:   Rozpětí křídel 44-47 mm. Přední křídla při okrajích hluboce vykrojená, zadní s delšími ostruhovitými cípy. Křídla hnědočervená až rezavě s černými skvrnami, červenohnědým lemem se žlutými skvrnami. Uprostřed zadních křídel černá skvrna. Na rubu křídel mramorované hnědé zbarvení všech křídel a na zadních křídlech nacházíme bíle zbarvenou skvrnu ve tvaru písmene C. Vajíčka zelenavá s 10-12 podélnými žebry.

Bionomie:   Obývají okraje lesů, lesní světliny, křovinaté lokality, zahrady. Babočka bílé C má obvykle dvě generace za rok (bivoltinní).

Ve Slešťůvce nalétává nejčastěji na vrby, kvetoucí trnky, bez černý a další kvetoucí rostliny. Často nalétává na břehy Slešťůvky, kde saje vodu z vlhkých bahnitých okrajů. Popisuje se, že neodmítne kvasící ovoce, výkaly i mršiny. Jako živné rostliny zde využívá kopřivu, srstku angrešt a lísku. Samci v době páření předvádějí párovací vyčkávací strategii, kdy s roztaženými křídly setrvávají delší dobu na zemi nebo na větvičkách keřů a stromů. Vajíčka kladou dospělci 2. generace (bivoltinní) od dubna do počátku června a motýli 1. generace (monovoltinní) na konci července. Housenky se líhnou za 8-14 dnů a na živných rostlinách je nacházíme od konce dubna až do listopadu. Od zakuklení trvá stádium kukly 8-20 dnů. Tmavě zbarvení jedinci chystající se na přezimování v trsech rostlin, v keřích a v kořenech stromů se nepáří a přijímají pouze potravu a to hlavně květní nektar. Po přezimování začíná na jaře jejich rozmnožovací fáze. Až polovina z těchto motýlů „jarní“ generace jsou světle zbarvení jedinci (forma hutchinsoni), kteří nepřezimují. Motýli této nepřezimující generace (vlastně mající pouze jednu generaci v průběhu roku – monovoltinní) produkují výhradně tmavé jedince, kteří poté přezimují (hibernace). Takže na podzim můžeme zastihnout dospělce obou generací.

Význam:   Podílí se na opylování květů. Protože nedochází k jejímu přemnožení, je její škodlivost na živných rostlinách (angrešt, rybíz, líska, chmel) bezvýznamná.  A navíc je nádherná …

Ohrožení a stupeň ochrany:   Babočka bílé C není uvedena v Červeném seznamu ohrožených druhů

 

 

Letová perioda 1. generace

 

 

Letová perioda 2. generace

 

 

Více na motyli.kolas.cz

Více na www.lepidoptera.cz

Více na www.213.cz