Sněženka podsněžník Galanthus nivalis

Od:

Diana Skalníková

Amarylkovité – Amaryllidaceae

Popis:   Vytrvalý, cm vysoký geofyt s kulatou až vejčitou cibulkou. Z cibule vyrůstají dva sivě zelené, úzké, čárkovité listy, které se po odkvětu prodlužují. Přímý květní stvol (30 cm) nese vždy jeden květ, který je podepřen toulcovitým zelenobílým listenem. Květ je nicí, složený z vnějšího kruhu tří delších bílých korunních lístků a z vnitřního kruhu tří téměř o polovinu kratších bílých lístků se zeleným lemem. Tyčinek je šest. Plod tobolka.

Ekologie:   V ČR roste na humózních půdách v lužních a jiných listnatých vlhkých lesích, na vlhkých loukách podél řek. Ve Slešťůvce se vyskytuje stejně jako bledule jarní především v okolí studánky a kapličky, ovšem její výskyt je o něco málo hojnější. Další drobné skupinky můžeme nalézt směrem k prameni, nebo také ve stinné nivě podél potoka. Stejně jako bledule pravděpodobně zplaněla a není na této lokalitě původní.

Význam:   Sněženka podsněžník je mírně jedovatá rostlina. Především její cibule obsahují alkaloidy (lykorin, tazetin, galanthamin), které u člověka po pozření projevují otravu. Pro nás je ale důležitější využití galanthaminu při léčbě kognitivních funkcí u Alzheimerovy choroby a dalších poruch paměti. Tento alkaloid byl získáván právě z cibulek některých druhů sněženek a narcisů, ale pro terapeutické účely je nyní spíše vyráběn synteticky. Dále je významná (stejně jako další druhy jarního aspektu) jako jedna z prvních kvetoucích rostlin v předjaří.

Ohrožení a stupeň ochrany:   Sněženka podsněžník je řazena k ohroženým druhům naší květeny (C3) a ve stejné kategorii je chráněná zákonem. Ve Slešťůvce její výskyt není nijak hojný, a proto je třeba ji chránit a dávat u kapličky na jaře pozor ( i kvůli dalším druhům).

Doba květu: II.-III.(IV.)

 

 

 

 

Více na Paladias.cz

Více na Botany.cz