Ožanka kalamandra Teucrium chamaedrys L.

Od:

Čeleď: Hluchavkovité Lamiaceae 

Popis: Vytrvalé, trsnaté, aromatické keříky s dřevnatějícím, větveným oddenkem s podzemními výběžky. Lodyhy vystoupavé, oblé, hustě listnaté, měkce chlupaté krycími i žláznatými chlupy. Listy krátce řapíkaté, podlouhlé, obvejčitě podlouhlé, na bázi klínovité, v horních  2/3 vroubkovaně pilovité až vroubkované, po obou stranách měkce chlupaté. Listy mají silně hořkou chuť. Lichoklas řídký až středně hustý, složený ze 2—4 květých lichopřeslenů. Listeny jsou menší podobné listům. Květy stopkaté, stopky květní 2—4 mm dlouhé. Kalich trubkovitě zvonkovitý, pravidelný, 5—7 mm dlouhý, zpravidla chlupatý, s krycími i žláznatými chlupy, často nafialovělý s trojúhelníkovitě kopinatými cípy. Koruna růžově fialová, někdy červenofialová, zřídka bílá, příjemně vonná. Korunní trubka válcovitá a delší než kalich, uvnitř lysá, vně chlupatá, dolní pysk vně chlupatý. Nitky kratšího páru tyčinek 8 mm dlouhé, delšího páru 12mm dlouhé. Tvrdky obvejcovité, nezřetelně síťnaté.

Ekologie: Suché, slunné, kamenité až štěrkovité svahy, louky, lesní lemy, okraje cest. Především na bazických horninách, často na vápenci, půdy zásadité až slabě kyselé, mělké, kamenité až hlinité. Ponejvíce je rozšířena v termofytiku (oblasti charakteristické výskytem převážně teplomilné květeny) a v mezofytiku roztroušeně (oblasti s teplomilnými a chladnomilnými rostlinnými druhy, které zabírají u nás největší část území). Ve Slešťůvce se s ní ostrůvkovitě střetáváme na Slunných loukách.

Význam: V lidovém léčitelství se užívá nať ožanky, která byla již od starověku magickou bylinou. Používala se na vykuřování nemocí, listy se přikládaly na hnisavé rány, odvarem z listů se léčilo nechutenství, žaludeční potíže. Spektrum užití zahrnovalo mnoho dalších indikací. Při větších dávkách však dochází k poškození jaterní činnosti, a proto se dnes již nepoužívá.

Ohrožení a stupeň ochrany: Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a – vzácnější taxon vyžadující pozornost

 

Období kvetení:  VII. – VIII. měsíc

 

 

Hlavní literární zdroje:

Mártonfi P. (2000): Teucrium L. – ožanka. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 564–571, Academia, Praha

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 863-867, Academia, Praha.

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz