Jetel ladní Trifolium campestre Schreb.

Od:

Karel Babíček

 

Čeleď: Bobovité Fabaceae

Popis: Zpravidla jednoleté byliny. Lodyhy často vystoupavé někdy i poléhavé až přímé, někdy poléhavé, často bohatě větvené a v horní polovině přitiskle chlupaté, rovnoměrně olistěné. Listy krátce řapíkaté, drobounce zubaté, na vrcholu uťaté nebo mělce vykrojené, postranní listy krátce řapíkaté, prostřední list s dlouhým řapíkem. Palisty vejčitě kopinaté až vejčité, na bázi rozšířené a na vrcholu špičaté, asi do 1/2 srostlé s řapíkem, brvité až olysalé. Květenství rozmístěno v horní 2/3 lodyhy, zpočátku kulovité později vejcovité. Květní stopky přitiskle chlupaté a stejně dlouhé jako kališní trubka. Koruna světle až sytě žlutá. Pavéza největší korunní lístek) je asi o polovinu delší než člunek, široká, hluboce lžícovitě podvinutá, s vyniklými žilkami. Lusky nepukavé, v obrysu obvejčité, zploštělé, zobánek kratičký. Semena úzce vejcovitá, pískově žlutá.

Ekologie: Rostlina je variabilní jak do velikosti květenství, vzrůstu tak i stupni poléhavosti. Rozvolněné suché trávníky a louky, okraje cest, písčiny a písčitá pole. Na středně suchých až suchých, neutrálních až slabě kyselých, často mělkých a skeletových, humusem a živinami chudých půdách. Ve Slešťůvce ponejvíce roste na Slunných loukách.

Význam: V českých podmínkách i přes jeho nenáročnost a vytrvalost není často součástí jetelotravních směsí. Je řazen do 3. bonitní třídy tj. mezi méně kvalitní pícniny jejichž výnos není pravidelný. Je též považován za fakultativní plevelnou rostlinu. Již v období prvních sečí jsou jeho semena vyzrálá schopná dalšího rozmnožování. Semeny se živí různí ptáci. Bylinné části jsou i pro vyšší obsah bílkovin vhodnou potravou pro hlodavce, zajícovité i spárkatou zvěř. Květy jsou zdrojem nektaru pro hmyz.

Ohrožení a stupeň ochrany: Málo dotčený, taxon není zákonem chráněný

Období kvetení: VI. – IX. měsíc

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

Kirschner J. & Štěpánek J. (1995): Chrysaspis Desv. – dětel, jetel. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 482–488, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 433-435, Academia, Praha.

http://kpt.agrobiologie.cz/atlas/rostliny-jetelovin/jetel-ladni/

 

Více na Pladias.cz

 Více na Botany.cz