Plicník tmavý Pulmonaria obscura  Dumort

Od:

Čeleď:    Brutnákovité Boraginaceae                                                                    

Popis: Vytrvalé rostliny. Lodyha řídce štětinatě chlupatá, obvykle 20-30 cm vysoká. Letní listy v přízemní růžici, čepel široce vejčitá, na vrcholu zašpičatělá a na bázi srdčitá, zelená, žláznatě chlupatá zvláště na okrajích. Řapík dlouhý 10-25 cm a vždy delší než čepel. Lodyžní listy střídavě přisedlé, vejčité nebo podlouhle kopinaté, štětinovitě chlupaté s vtroušenými žláznatými chlupy. Kalich trubkovitě zvonkovitý s trojúhelníkovitými cípy. Koruna nálevkovitá, fialová, modrá nebo růžovočervená. Korunní trubka stejná nebo o málo větší než kalich. Černé tvrdky 3,5-4 mm dlouhé, lesklé.

 

Ekologie: Stinné a vlhké lesní lemy, paseky, bučiny. Ve Slešťůvce silně zastoupen na úbočích podél přístupové cesty ke kapličce, ve všech křovinách a ve Stinné nivě. Vykvétá před olistěním keřů.

Význam: Obsahuje slizové složky a usušená droga se používá v čajích k usnadnění odkašlávání.

Ohrožení a stupeň ochrany: Rostlina není zákonně chráněna.

Období kvetení: III. – V. měsíc

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

Křísa B. (2000): Pulmonaria L. – plicník. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 194–200, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 815-816, Academia, Praha.

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz