Vikev ptačí Vicia cracca WW06

Od:

Vikev ptačí Vicia cracca WW06, 23.6.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček