Vikev ptačí Vicia cracca 

Od:

Karel Babíček

Bobovité  Fabaceae 

 

Vikev ptačí Vicia cracca L.

Popis: Vytrvalé byliny. Lodyhy přímé, vystoupavé nebo popínavé, 20 – 150 cm dlouhé, poměrně tenké, hranaté, krátce přitiskle chlupaté až olysalé, větvené. Listy s 5 – 8 (12) páry lístků, vřeteno listu zakončené větvenou úponkou; palisty polostřelovité, přitiskle chlupaté až olysalé. Lístky krátce řapíčkaté, eliptické, podlouhlé až kopinaté, 3 – 30 mm dl., I – 6 mm široké, na vrcholu zaokrouhlené nebo zašpičatělé, s nasazenou špičkou, na bázi zaokrouhlené, přitiskle chlupaté, na svrchní straně někdy olysalé, zelené, řapíčky asi 0,5 mm dlouhé. Květenství válcovité až vejcovité, zpravidla stejně dlouhé jako podpůrný list, s 2 až 50 květy, stopky květenství 30 – 100 mm dlouhé, přitiskle chlupaté až olysalé; květní stopky 1 – 2 mm dlouhé. Květy šikmo odstálé. Kalich zvonkovitý, řídce chlupatý, zelený, často namodralý nebo nafialovělý, na špičkách tmavší, kališní cípy trojúhelníkovité. Koruna 9 – 10mm dlouhá, světle modrofialová až modrofialová, pavéza vejčitá, na vrcholu vykrojená, čepel pavézy přibližně stejně dlouhá jako nehet (spodní část pavézy přiléhající ke kalichu), křídla a člunek kratší. Lusky s 1 – 3  semeny, podlouhlé až čárkovité, zúžené v tupý zobánek, lysé, pískově hnědé až šedohnědé, gynopodium 1,5 —2,0 mm dl. Semena (stlačeně) kulovitá, obvejcovitá nebo krychlová, hladká, olivově zelená nebo hnědá někdy s černými skvrnami, hilum ( jizva po vaječném poutku) zabírá asi 1/3 obvodu semene.

 

Ekologie: Ve Slešťůvce roste podél stezky ke kapličce, při vstupu do žlebů a hlavně na Slunných loukách. Vikev ptačí je velmi morfologicky proměnlivý druh.   Má velmi širokou ekologickou amplitudu, což znamená, že roste prakticky všude.  Na loukách, pastvinách, na okrajích lesů a křovin, na lesních světlinách, kolem cest, na pasekách, ve světlých lesích, na skalkách, písčinách, rašeliništích, na okrajích mokřadů, polí, kolem příkopů, na rumištích, březích rybníků a vodních toků, na náspech, hrázích. Snáší prakticky všechny druhy půd.

Význam: Podobně jako ostatní vikvovité rostliny obsahuje více bílkovin, a proto zvyšuje výživnou hodnotu píce a sena. Není však pěstována jako kulturní rostlina. Je rostlinou medonosnou. Semena slouží jako potrava zrnožravých ptáků. Je živnou rostlinou pro mnohé druhy bělásků, ostruháčků, modrásků a žluťásků.

Ohrožení a stupeň ochrany: Vikev ptačí není chráněnou rostlinou

Období kvetení: VI. –  IX. měsíc

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

   Chrtková A. (1995): Vicia L. – vikev. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. et Grulich V. (eds), Květena České republiky [The flora of the Czech republic] 4, p. 386–414, Academia, Praha

   Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 438-443, Academia, Praha.

 

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz