Vikev ptačí Vicia cracca WW02

Od:

Vikev ptačí Vicia cracca WW02, 23.6.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček