Trnovník akát Robinia pseudoacacia WW02

Od:

Trnovník akát Robinia pseudoacacia, WW02, 12.05.2017, Slešťůvka, Úvozy na kapličkou, foto Karel Babíček