Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata WW03

Od:

Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata, WW03, 10.5.2020, Slešťůvka, Slunné louky, foto Karel Babíček