Plicník tmavý Pulmonaria obscura WW04

Od:

Plicník tmavý Pulmonaria obscura , WW04, 16.3.2020, Slešťůvka, Jabloňový sad, foto Karel Babíček