Plicník tmavý Pulmonaria obscura WW02

Od:

Plicník tmavý Pulmonaria obscura, WW02, 16.3.2020, Slešťůvka, Jabloňový sad, foto Karel Babíček