Kudlanka nábožná Mantis religiosa WW01

Od:

Kudlanka nábožná Mantis religiosa, WW01, 12.9.2020, Slešťůvka Slunné louky, foto Jan Barnet