Kudlanka nábožná Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

Od:

Jan Barnet

Řád:         Kudlanky Mantodea                 Čeleď: Kudlankovití Mantidae                                Podčeleď: Mantinae

 

Popis: Samice kudlanky nábožné dosahují velikosti 5,5 – 8 cm, samečci pouze okolo 3,5 – 5,5 cm. Trojúhelníkovitá hlava nese pár velkých složených očí. První hrudní článek (pronotum) je výrazně prodloužen. První pár končetin je uzpůsoben k lovu kořisti (loupeživé končetiny). Při jejich sklapnutí je kořist sevřena mezi chodidlo (tarsus) a ozubenou holeň (tibia). Další dva páry končetin jsou kráčivé. Zadeček je u samiček silnější a je tvořen 6 články, u samců 8 články. Přední pár křídel je kožovitý a kryje blanitý pár křídel pod ním. Samečci jsou schopni uletět i desítky metrů, samičky létají méně a na kratší vzdálenosti, například při útěku před predátory. Díky zelenému (méně častěji hnědému či šedému zbarvení) jsou kudlanky dobře maskovány. Dokážou mnoho hodin strnule číhat na kořist, ke které se někdy kývavými pohyby pomalu přibližují.

Bionomie: Vyskytuje se v Palearktické oblasti, ale byla zavlečena i do Severní Ameriky. Je hojná v jižní Evropě. V posledních letech se díky příznivějším klimatickým podmínkám její populace rozšiřuje na sever. Kudlanka je teplomilný (termofilní) a suchomilný (xerofilní) druh. Preferuje stepní a lesostepní lokality. Patří mezi hmyz s nedokonalou proměnou a při vývoji prochází několika instary oddělenými 5-6 svlékáními. Larva (nymfa) je podobná dospělci (imago), ale postrádá křídla a rozmnožovací orgány.  Samečků je v populaci méně než samiček. Ty jsou schopny se rozmnožovat i partenogeneticky, kdy se z neoplozených vajíček líhnout pouze samičky. Vajíčka klade samička od konce srpna do října do pěnového kokonu (ootéky), který můžeme nalézt na vegetaci i na chráněných místech na zemi. V ootéce přezimuje 200 – 300 vajíček, ze kterých se na jaře vylíhnou larvy. Potravou kudlanek jsou především bezobratlí živočichové, vzácněji i menší obratlovci. Sliny kudlanky tlumí nervový systém oběti a zahajují trávící proces. Kořist se často při konzumaci kudlankou stále ještě hýbe.

Význam: Kudlanka nábožná je jediným českým zástupcem řádu kudlanek (Mantodea), které jsou všeobecně rozšířené především v tropech a subtropech. Díky jejímu krásnému a exotickému vzhledu bývá chována i v zajetí.

Ohrožení a stupeň ochrany: Druh je v ČR klasifikován jako kriticky ohrožený, chráněný zákonem. Z mezinárodního hlediska je však druh hodnocen jako málo dotčený.

Zajímavosti: U kudlanek se vyskytuje sexuální kanibalismus. Samička při nedostatku potravy začne samečka požírat směrem od hlavy za pokračující kopulace. Ve volné přírodě však k takovému chování nedochází často. Jako jediná z kudlanek dovede otočit hlavu o 360°, aniž by pohnula tělem. Jako jedna z mála druhů hmyzu dokáže vnímat člověka.

Literární zdroje:

http://www.naturabohemica.cz/mantis-religiosa/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kudlanka_n%C3%A1bo%C5%BEn%C3%A1